Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuosittain. Ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemiseksi valmistelee hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta.


Valmistellessaan ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista valiokunta arvioi muun muassa jäsenten palkkioiden kehittymistä sekä palkitsemistasoa muissa saman alan tai kokoluokan yhtiöissä. Valiokunta on korostanut hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja suosii hallituspalkkioiden maksamista osakkeina.

Hallituksen palkitseminen 2018

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 190 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 135 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 110 000 euron perusvuosipalkkio. Perusvuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.  Toimitusjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat valiokuntien vuosipalkkiot:

  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 35 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa
  • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa ja
  • nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Toimitusjohtaja ei voi olla minkään valiokunnan jäsen.

Yhtiön antaman osakkeiden hankintaa koskevan ostotoimeksiannon mukaan osakkeet hankittiin kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-31.3.2018 laadittu osavuosikatsaus oli julkistettu.

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2018

Hallituksen jäsen​Vuosipalkkio (EUR)​40 % osakkeina (EUR)​60 % rahana (EUR)​Valiokunta-palkkio (EUR)Kokonais-palkkio (EUR)
Björn Wahlroos, puheenjohtaja​190 000​76 000​114 00020 000​210 000
​Berndt Brunow, varapuheenjohtaja​135 00054 00081 00010 000​145 000
​Henrik Ehrnrooth​110 000​44 00066 00010 000​120 000​
​Piia-Noora Kauppi​110 000​44 000​66 00035 000​145 000​
Marjan Oudeman110 000​44 00066 00015 000​​125 000
Jussi Pesonen​ -​ -​ -​-​ -
​Ari Puheloinen110 00044 000​66 000​10 000120 000
Veli-Matti Reinikkala​110 000​44 00066 00020 000​130 000
Suzanne Thoma​110 00044 000​66 00010 000​120 000
​Kim Wahl110 000​44 000​66 00015 000​125 000
​Yhteensä1 095 000​438 000​657 000145 0001 240 000

 

​Hallituksen palkitseminen 2017

Tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuonna 2017 ja sitä aiempina vuosina löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.