Varsinainen yhtiökokous 2018

 UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. huhtikuuta 2018 Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 3 386 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 278 510 407 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset ja kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokousasiakirjat