Varsinainen yhtiökokous 2017

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29. maaliskuuta 2017 Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 3 249 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 266 097 405 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset ja kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.