Varsinainen yhtiökokous 2016

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7. huhtikuuta 2016 Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 3 039 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 276 937 383 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.