​Kasvatamme hyvinvointia

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etlan) selvityksen mukaan UPM on eniten arvonlisää tuottava yhtiö Suomessa, kun mukaan lasketaan yhtiön luoma suora arvonlisä sekä hankintojen kautta syntyvät välilliset kerrannaisvaikutukset.

Kasvatamme hyvinvointia
Kasvatamme hyvinvointia
Kasvatamme hyvinvointia

​Hankimme tehtaidemme hyödyllisiksi tuotteiksi jalostaman puun pääasiallisesti Suomesta. Maksamme vuosittain useita satoja miljoonia euroja puukauppamaksuja  yksityismetsänomistajille ja korvauksia yrittäjille puun korjuusta, kuljetuksesta ja metsänhoitotöistä. Toimintamme työllistää yli 3 000 henkilöä pääasiallisesti harvaan asutuilla alueilla maaseudulla. Omilla tehtaillamme, puunhankinnassa ja metsätaloudessa sekä yhtiön muissa toiminnoissa Suomessa työskenteli vuoden 2016 lopussa 7 347 henkilöä.

Yhtiömme osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli 2 % vuonna 2015  ja tuottamamme arvonlisä 1,5 miljardia euroa. Kun otamme huomioon kerrannaisvaikutukset nousi yhtiön Suomelle tuottama arvonlisä 2,6 miljardiin euroon. 

Lue lisää:

Katso video:

Monipuolinen metsä tuo onnea metsänomistajlle