UPM Metsämme

Raaka-ainetta, työllisyyttä, tuotteita, hyvinvointia ja virkistystä
metsästä – vastuullisesti.

Ammattilaisia töissä metsässä


yli 3000

Suojeltuja kohteita


noin 39 900

Vaikutus Suomen talouteen


2,6 mrd €

Istutamme vuosittain


yli 20 milj. puuta

Töissä metsässä

Töissä metsässä

Meitä työskentelee metsässä yli 3000 ammattilaista: UPM:n metsäammattilaisia sekä yrittäjiä ja heidän henkilöstöään. Teemme töitä UPM:n omistamissa metsissä ja hankimme puuta yksityismetsänomistajilta sekä hoidamme heidän metsiään.
Suojelemme elämää metsässä

Suojelemme elämää metsässä

​Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen on meille arkipäivää. Olemme kartoittaneet yhtiön metsien arvokkaat kohteet ja karttoihimme jo merkityt sekä uudet havaitut kohteet jätämme käsittelemättä.
Kasvatamme hyvinvointia

Kasvatamme hyvinvointia

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etlan) selvityksen mukaan UPM on eniten arvonlisää tuottava yhtiö Suomessa, kun mukaan lasketaan yhtiön luoma suora arvonlisä sekä hankintojen kautta syntyvät välilliset kerrannaisvaikutukset.
Vaalimme hiilinielua

Vaalimme hiilinielua

Toimintamme perustuu kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuoliseen ja vastuulliseen hyödyntämiseen innovatiivisella, tehokkaalla ja vastuullisella tavalla. Puuraaka-aineemme on peräisin kestävästi ja vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Puukauppoja vuosittain


20 000

Suojavyöhykkeitä


22 000 ha

Metsämme auki


24/7

Myyntiverkosto


6 mantereella

Arvostamme yhteistyötä

Arvostamme yhteistyötä

Yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa on meidän tapamme kehittää toimintaa ja metsien hyvinvointia vastuullisesti.
Vesi osana metsää

Vesi osana metsää

Vesielinympäristöt ovat arvokkaita luontokohteita, joiden säilyttäminen on meille tärkeää. Puut puhdistavat sekä pinta- että pohjavettä ja säätelevät virtaamia.
Virkistystä metsästä

Virkistystä metsästä

Metsässä liikkuminen tekee tutkitusti hyvää. Lyhytkin oleskelu metsässä vähentää stressiä, rauhoittaa ja rentouttaa. Omistamistamme metsistä löytyy siihen erilaisia kohteita.
Puu elää tuotteina

Puu elää tuotteina

Uusiutuva raaka-aine, puu muuttuu monenlaisiksi tuotteiksi, jotka ovat kierrätettäviä ja myös hiilivarastoja koko elinkaarensa ajan.

 Twitter

BIOFORE.FI
24.7.2017

Näkökulma: Luonnon käytön kestävyysmittareita pitää kehittää

Urbaani ihminen näkee sen lentokoneen ikkunasta. Rohkea uskaltaa asvaltin ulkopuolelle ja huomaa vanhan totuuden useammalla aistilla: metsää on Suomessa paljon, kaikkialla. Mutta mikä merkitys sillä on?

  

Olemme sitoutuneet kestäviin metsänhoito- ja puunhankintakäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. UPM:n tavoitteena on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Puun alkuperän tunteminen on vastuullisen puunhankinnan perusedellytys. Jäljitettävyyden ja sertifioitujen seurantajärjestelmien avulla pystytään takaamaan, että puun alkuperä on aina tiedossa, raaka-aine on hankittu laillisista, kestävistä lähteistä ja sertifioidun puun määrä voidaan dokumentoida tarkasti. Vuonna 2016 84 % kaikesta UPM:n tuotantolaitoksissa käytetystä puusta ja puukuidusta oli peräisin sertifioiduista metsistä.

Important Image

*)   Lue lisää UPM:n säännöistä sekä puunhankinnan ja metsätalouden periaatteista ja sitoutumisesta.

Voit tehdä myös virtuaalisen retken metsään ja tutustua toimintamme www.upmforestlife.com

  ​
Enemmän vähemmällä

Tavoitteemme on pienentää toiminnan ja tuotteiden ympäristöjalanjälkeä koko arvoketjun aikana – aina raaka-aineiden hankinnasta ja tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja käytöstä niiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön asti.  Tavoitteemme kaikissa toiminnoissa on tehdä enemmän vähemmällä. Keinovalikoima on laaja ja esimerkit tuloksista vakuuttavia. Lue lisää

Important Image

 Tunnustuksia työstämme

YK Global Compact LEAD

YK kutsuu UPM:n maailman 50 johtavan vastuullisesti toimivan yrityksen joukkoon

UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä

UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä

UPM on yksi neljästä yrityksestä, jotka on listattu CDP:n A-listalle sekä vesi- että metsäohjelmassa.

UPM on yksi neljästä yrityksestä, jotka on listattu CDP:n A-listalle sekä vesi- että metsäohjelmassa