Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet

Tuotteemme perustuvat uusiutuvaan ja kierrätettävään puukuituun. Kun valmistamme ja kehitämme uusia tuotteita uusiutuvista raaka-aineista, vähennämme tarvetta käyttää uusiutumattomia luonnonvaroja. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ei lisää ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrää, toisin kuin fossiilisten raaka-aineiden käyttö.

Circular economy enhances sustainability. Recycling paper is a model example of the circular economy.
Renewable forests help to mitigate climate change. Sustainable forestry provides the basis for innovative products.
Recyclable products are in the core of circular economy.

Ympäristöarvoltaan korkealaatuiset ja kierrätettävät paperituotteet ovat yhä ydinliiketoimintaamme. Paperin kierrätys onkin kiertotalouden malliesimerkki. Se on kestävin tapa antaa paperille uusi elämä. Olemme  maailman suurin kierrätyspaperin käyttäjä painopaperiteollisuudessa. 

Sellutuotteemme valmistetaan puusta, joka hankitaan kestävästi hoidetuista ja sertifioiduista metsistä ja jonka alkuperä on tarkasti jäljitettävissä. Selluntuotannossa muodostuu puupohjaista bioenergiaa ja muita arvokkaita tuotannon sivuvirtoja sekä tähteitä.

BIOFORE.FI
Maaliskuu 28, 2017

Biokemikaaleilla voidaan korvata öljy muovissa – uutta arvoa puusta

Sekä teollisuus että kuluttajat haluavat vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista ja siirtyä tuotteisiin, jotka valmistetaan uusiutuvista ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavista materiaaleista. Keskeisiä syitä tähän ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen,” UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska sanoo.

Tutustu kuitupohjaisiin tuotteisiimme:

 • puupohjaiset biokemikaalit
 • biomassapohjainen uusiutuva energia
 • tarralaminaatit
 • kestävästi valmistetut graafiset paperit, erikoispaperit ja tarramateriaalit
 • sertifioitu vaneri ja viilu
 • kestävästi valmistettu sellu
 • sertifioitu sahatavara
Biokemikaalit

Biokemikaalit

Energia

Energia

Tarramateriaalit

Tarramateriaalit

Graafiset paperit ja erikoispaperit

Graafiset paperit ja erikoispaperit

Vaneri

Vaneri

Sellu

Sellu

Sahatavara

Sahatavara

  
Tarramateriaalit 

UPM Raflatac on yksi maailman johtavista tarramateriaalien valmistajista. Se valmistaa paperi- ja filmitarralaminaattia käytettäväksi tuote- ja informaatioetiketöinnissä.

 • RafCycleTM  – UPM Raflatacin konsepti jätteen hallintaan

UPM Raflatac ja glassiinin RafCycle-kierrätys (In English)

UPM Raflatacin ainutlaatuinen RafCycle on kestävä tapa hävittää ja kierrättää tarralaminaatin sivutuotteita, kuten glassiinia. Se on olennainen osa tarranvalmistuksen arvoketjua.

Biokemikaalit

Biokemikaalit ovat uusiutuvia tuotteita ja todella kilpailukykyinen, kestävän kehityksen mukainen ja korkelaatuinen vaihtoehto.

 • Biofibrillit ovat selluloosapohjaisia mikro- ja nanofibrillejä. Niitä käytetään materiaalien muokkaamiseen, ja ne tuovat materiaaleille uusia ominaisuuksia.
 • GrowDex on uusi puupohjainen selluloosananofibrilleihin perustuva hydrogeeli 3D-solukasvatukseen ja muihin biolääketieteen sovelluksiin.
 • UPM:n BioPiva ligniini on ihanteellinen biopohjainen korvike tällä hetkellä käytettävissä oleville öljypohjaisille tuotteille.