​Innovatiivinen ekodesign edistää kiertotaloutta

Kiertotalous ei ole vain maailman pelastamista ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Se luo myös uutta liiketoimintaa ja parantaa kilpailukykyä. Kiertotalousratkaisuilla parannamme resurssitehokkuutta, säästämme kustannuksia ja kehitämme uusia innovatiivisia tuotteita.

 

Innovative design and technology bring new smart solutions to the market.
Biochemicals are renewable products and truly sustainable, competitive and high-quality solutions.
Biofuels replace fossil fuels and help to mitigate climate change.


Ekomerkittyjen tuotteiden osuus myynnistä


69 %

Kiellettyjen kemikaalien määrä UPM:n omalla kiellettyjen kemikaalien listalla


yli 6000

Hyväksyttyjen patentti-
hakemusten määrä vuonna 2016


50

Hyödynnämme parhaita käyttökelpoisia tekniikoita jätteiden ja tähteiden vähentämiseksi. Käytämme niitä myös uudelleen innovatiivisissa tuotteissa ja lisäarvoa tuottavissa ratkaisuissa. Tämä perustuu kiertotalousmalliin, jossa raaka-aineet ja arvo kiertävät.

Monet uusista tuotteistamme valmistetaan tuotantoprosesseissa syntyvistä tähteistä, sivuvirroista ja jätteistä. Kehittämällä uusia teknologioita ja liiketoimintoja kasvatamme tulevaa tarjontaamme.

Ekodesign-ajattelulla edistetään kestävää kehitystä

Vastuullisuus alkaa tuotteen suunnittelusta. Tuotevastuu on UPM:n tekemisen ytimessä ja kattaa koko arvoketjun suunnittelusta lopputuotteisiin ja niiden uudelleenkäyttöön.

Elinkaariarviointi on ohjannut jo 20 vuoden ajan tuotteidemme ja prosessiemme kehittämistä.  Ekosuunnittelun avulla takaamme, että tuotteemme ympäristövaikutukset  minimoidaan jo suunnitteluprosessin aikana.

Biofore.fi
Toukokuu 4, 2017

Henkelin tarrajäte kokonaan kiertoon

Maailmanlaajuisesti toimiva Henkel kierrättää tarrajätteensä esimerkillisen tehokkaasti. Yhdestä tehtaasta alkanutta RafCycle®-konseptin pilottia aiotaan laajentaa.

BIOFORE.FI
HELMIKUU 17, 2017

Elinkaariarviointi viinipullon ympäristövaikutuksista

UPM Raflatac on tehnyt elinkaariarvioinnin Italian suurimpiin viinintuottajiin kuuluvan Cielo e Terran Freschello-viinipullosta. Elinkaariarvioinnissa selvitetään ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajalta raaka-aineiden hankinnasta ja valmistamisesta aina kierrätykseen saakka.

Todistetusti kestävää tuotantoa

Tuotteistamme on tarjolla tuoteselosteita ja ympäristötietoja, joiden avulla tiedot tuotteiden ja toimitusketjun vastuullisuudesta löytyvät helposti.

Kolmannen osapuolen varmentamat ympäristösertifikaatit ja -merkit kertovat tuotteidemme ja ratkaisujemme hyvästä laadusta ympäristönäkökulmasta katsottuna.

  • Tuotteillemme on myönnetty monia ympäristömerkkejä, jotka auttavat asiakkaita heidän valinnoissaan ja antavat tärkeitä tietoja sidosryhmille.
  • 84 prosenttia UPM:n käyttämästä puusta ja puukuidusta on sertifioitu.
  • Jokaisella tuotantolaitoksellamme on sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä.
Innovaatiot edistävät kiertotaloutta

Innovaatiot edistävät kiertotaloutta

Tuotevastuu on toimintamme ytimessä

Tuotevastuu on toimintamme ytimessä

Vähemmän jätettä ja enemmän kierrätystä ja uudelleen käyttöä

Vähemmän jätettä ja enemmän kierrätystä ja uudelleen käyttöä

​