Tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin

Puun kuidut, molekyylit, tähteet ja sivuvirrat ovat tulevaisuuden rakennusaineita. UPM on valmistanut niistä uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita jo vuosikymmenten ajan. Me uskomme tulevaisuuteen, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista.

​UPM numeroina

Liikevaihto euroina


10 miljardia

Työntekijöitä


19 100

Tuotantoa


12 maassa

Myyntiverkosto


6 mantereella

Osakkeenomistajia


89 000

UPM lyhyesti

​Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta.

 

UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä.  Ne tarjoavat vaihtoehtoja uusiutumattomista, fossiilisista raaka-aineista valmistetuille tuotteille.

​Kehitämme uutta, innovatiivista ja kestävää liiketoimintaa. Biopolttoaineet, biokomposiitit ja biokemikaalit pohjautuvat laajaan osaamiseemme ja vahvaan asemaamme metsäbiomassan hankinnan ja jalostuksen arvoketjussa.

 

Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvomme: luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä ja uusiudu rohkeasti.


UPM Story

UPM story kertoo UPM:n strategiasta ja muutosprosessista, kuinka varmistamme kasvun ja kestävän arvonluonnin. Se esittelee yhtiömme lyhyen ja keskipitkän aikavälin strategiset toimenpiteet ja kertoo arvon luomisesta kaikkien liiketoimintojemme arvoketjussa. Vastuullisuus on keskeinen osa jokapäiväistä työtämme UPM:ssä ja pidämme sitä myös hyvänä liiketoimintana. UPM storyn lopussa esittelemme UPM:n taloudelliset tavoitteet ja kerromme sijoittajille antamistamme arvolupauksista.

 

​    Toimintamme maailmankartalla

Valmistamme kestäviä ja innovatiivisia tuotteitamme 13 maassa. Interaktiivisesta kartasta voit lukea lisää tuotantolaitoksistamme.

UPM globaali kartta 


Oikea reitti

Maailma tarvitsee suunnanmuutoksen fossiilisten raaka-aineiden käytössä. Uusi suunta löytyy metsästä. Uusiutuvalla puubiomassalla korvataan fossiilisia materiaaleja yhä useammissa loppukäytöissä.

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa sekä arvojen suojelemista että arvon luomista – luonnon suojelemista samalla, kun tuomme tarjolle kestäviä tuotteita ja ratkaisuja. Ne yhdessä luovat taloudellista arvoa ja muuta hyötyä kaikille sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.
Uudistuminen

Uudistuminen

Kestävät innovaatiot ovat Biofore-strategian ytimessä. Uskomme, että innovatiivinen ajattelu avaa mahdollisuudet uudistumiselle!
Liity joukkoon!

Liity joukkoon!

Ammattitaitoiset, motivoituneet ja innostuneet ihmiset tekevät Biofore-visiosta totta joka päivä. Me haluamme jättää jälkemme maailmaan. Haluatko sinä olla yksi meistä?