Uusi automaattisella taimensyötöllä varustettu istutuskone parantaa koneellisen puunistutuksen tuottavuutta

​(UPM, Valkeakoski, 29.8.2012 klo 9) – Koneellinen puunistutus harppaa aimo askeleen eteenpäin, kun automaattisella taimensyötöllä varustettu istutuskone esitellään FinnMETKO –näyttelyssä 30.8.–1.9. Jämsässä.  UPM Metsä on kehittänyt uuden istutuskoneen yhdessä Risutekniikka Ky:n kanssa.

”Uusi istutuskone eroaa nykyisin käytössä olevista istutuskoneista selvästi suuremman taimimakasiinin johdosta. Taimimakasiiniin on ladattavissa jopa yli 2300 tainta kerralla. Tämä tarkoittaa sitä, kuljettaja lataa taimimakasiinin vain kerran työpäivän aikana – muu työaika vapautuu varsinaiselle istuttamiselle,” sanoo UPM Metsän tutkimuskoordinaattori Tero Anttila.

”Nykyiset istutuskoneet ovat edyttäneet kuljettajalta runsaasti käsityötä. Samalla istutustyö on aina keskeytynyt. Ajankäytöstä noin 15 % on kulunut taimien syöttölaitteen täyttämiseen. Risutekniikan istutuskone on ensimmäinen, jossa on taimien automaattisyöttö. Istutuskoneeseen asennettujen suuttimien ansiosta myös boorilannoitus on mahdollista istutuksen yhteydessä,” sanoo UPM Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt.

”Yksistään suurempi taimimakasiini ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan automatiikkaa ja paljon pientä liikettä taimien liikutteluun,” toteaa Risutekniikan toimitusjohtaja Jussi Aikala.

Koneellisten metsänhoitotöiden tuottavuuden parantaminen perustuu automatisointiin, työvaiheiden samanaikaiseen tekemiseen, eri töiden yhdistämiseen ja puiden joukkokäsittelyyn. Aistin- ja ohjaustekniikan nopea kehittyminen parantaa istutuskoneiden kehittämismahdollisuuksia.

”Koneellisen istutuksen etu on hyvä ja tasainen työn laatu. Taimi tulee mättäässä oikeaan paikkaan ja tuoreeseen muokkausjälkeen. Koneistutuksessa metsänviljelytyöt saadaan usein nopeammin valmiiksi kuin tehtäessä muokkaus ja istutus erikseen. Koneellisen istutuksen työkausi on toukokuusta syyskuun loppuun. Pitkä työkausi ja tuottavuus vapauttavat työvoimaa muihin metsänhoitotöihin,” Jyri Schildt kertoo.

UPM on koneellisen istutuksen edelläkävijä. Yhtiö on istuttanut taimia koneellisesti jo 20 vuotta. Uudistamistulosten seuranta osoittaa, että koneella saadaan aikaan kustannustehokkaasti hyvälaatuinen nuori metsä. Tänä vuonna UPM istuttaa noin kahdellakymmenellä istutuskoneella lähes kolme miljoonaa tainta yhtiön omiin ja yksityismetsiin. Koneistuksesta vastaavat itsenäiset koneyrittäjät. ”Etsimme jatkuvasti uusia yrittäjiä koneellisiin metsänhoitotöihin, niin myös koneistutukseen” UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki kertoo.


UPM:n kehittämän uuden istutuskoneen esittelyvideo:
https://metsamaailma.extranet.upm.com/fi/News/Sivut/Istutuskone-ensiesittelyssa-FinnMetkossa.aspx

Lisätietoja antavat:
Metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt, UPM Metsä, puh. 02041 64657
Tutkimuskoordinaattori Tero Anttila, UPM Metsä, puh. 02041 63848
Toimitusjohtaja Jukka Koivumäki, UPM Silvesta, puh. 02041 64790
Toimitusjohtaja Jussi Aikala, Risutekniikka Ky, puh. 0500 721764

UPM Metsä
UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset Bonvesta-rantatontit ja -metsäpalstat. www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi