Elisabethin metsä Toivakassa ja Kuhmoisten Pyhänpää ovat UPM:n uudet WWF-Perintömetsät

(UPM, Valkeakoski, 7.12.2012 klo 11.15) – UPM on perustanut kaksi uutta WWF-Perintömetsää Keski-Suomeen, Elisabethin metsän Toivakkaan ja Pyhänpään Kuhmoisiin. Elisabethin metsän perustamisen taustalla on ennen kaikkea kyseisen metsän historiallinen arvo ja Pyhänpään perustamisen taustalla metsän luontoarvot.

UPM:n Metsä-Piililän tila Toivakassa oli toukokuussa 1976 pienen hetken jopa koko maailman huomion kohteena. Englannin kuningatar Elisabeth ja hänen puolisonsa prinssi Philip vierailivat Suomessa ja tutustuivat käynnillään suomalaiseen metsään ja hakkuutyömaahan Metsä-Piililässä. Seurueeseen kuului mm. presidentti Urho Kekkonen. UPM pystytti sittemmin seurueen lounaspaikalle metsään kyltin kertomaan tästä historiallisesta tapahtumasta. Ruokailumetsikkö säilytetään luonnontilassa.

Jo Kuhmoisten Pyhänpään nimi kertoo, että paikalla on erityistä merkitystä. Parikymmentä vuotta sitten Pyhänpään jyrkänteeltä löytyi kalliomaalauksia, jotka on ajoitettu kivikaudelle yli 6000 vuoden päähän. Lisäksi Pyhänpäässä on vanha lapinraunio eli ilmeisesti esihistoriallinen hautapaikka.

”Pyhänpään monimuotoisuusarvot ovat poikkeukselliset, ja se onkin yksi merkittävimpiä monimuotoisuuskohteita Keski-Suomessa. Kallioalue on suosittu virkistyspaikka, ja mäen laelta on upeat näkymät Päijänteelle. Vanhoissa kalliomänniköissä ei ole tehty hakkuita vuosikymmeniin. Metsä vaihtuu rinteessä vanhasta kuusikosta lähes luonnontilaiseen lehtimetsään ja edelleen tervaleppiä kasvavaan korpeen ja puoliaukeaan lettorämeeseen. Lehtipuuvaltaisen metsän sisällä on pieniä soita. Metsälehmus on alueella yleinen, ja yksi lehmusmetsikkö on jo rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Lehtipuumetsiköstä osa on lehtoa ja siten metsälain suojaamaa. Eri-ikäistä lehtilahopuuta on poikkeuksellisen paljon. Sekä liito-orava että valkoselkätikka kuuluvat alueen lajistoon,” kertoo UPM Metsän ympäristöasiantuntija Eero T. Väisänen.

UPM on aiemmin perustanut mailleen 12 muuta WWF-Perintömetsää. UPM omistaa Suomessa lähes 900 000 hehtaaria metsää. Alueiden luontoarvot on kartoitettu, ja arvokkaat kohteet on joko liitetty erilaisiin suojeluohjelmiin tai suojeltu tai niiden metsätalouskäyttöä on rajoitettu omalla päätöksellä. Lisäksi UPM:llä on kansainvälinen monimuotoisuusohjelma, jonka tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus osana metsien kestävää käyttöä sekä edistää metsätalouden parhaita käytäntöjä.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöasiantuntija Eero T. Väisänen, UPM Metsä, puh. 040-025 3036

Kuvia aiheesta (linkki voimassa 23.12.2012 saakka):
http://pet.upm.com/?cart=5799-begffhdfhk&l=FI


UPM Metsä
UPM Metsä tarjoaa suomalaisille metsänomistajille laadukkaita ja monipuolisia metsäpalveluja sekä luotettavaa puukauppaa. Lisätietoja palveluista UPM Metsän verkkopalvelussa www.metsämaailma.fi. UPM Metsä vastaa myös UPM:n lähes 900 000 hehtaarin metsäomaisuuden hoidosta.Tuotevalikoimaan kuuluvat myös laadukkaat UPM Bonvesta -metsätilat ja rantatontit. Myytävät kohteet osoitteessa www.bonvesta.fi.

UPM:n monimuotoisuusohjelma
UPM toteuttaa kansainvälistä monimuotoisuusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus osana metsien kestävää käyttöä sekä edistää metsätalouden parhaita käytäntöjä. Ohjelma perustuu kuuteen luonnon monimuotoisuudelle tärkeään pääaiheeseen. Nämä ovat luontaiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsien rakenne, vesiekosysteemit ja luonnonmetsät. Ohjelmassa on asetettu pääaiheita koskevat kansainväliset tavoitteet ja kansalliset toimintaohjelmat.

WWF-Perintömetsä on vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus metsän suojelusta. Kohde voi olla metsänomistajalle rakas ja tunnearvoltaan erityinen; luonnonkaunis, monimuotoinen tai luonnontilainen; maisema-, kulttuuri- tai perinnearvoiltaan rikas. UPM toteuttaa lisäksi omistamissaan metsissään kansainvälistä monimuotoisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus osana metsien kestävää käyttöä sekä edistää metsätalouden parhaita käytäntöjä.