Kotivinkki valitsi Repoveden kansallispuiston vuoden 2014 parhaiden tuotteiden joukkoon

Kotivinkin toimitus valitsee joka vuosi 101 parasta tuotetta, ilmiötä ja tapahtumaa. Yksi vuoden 2014 parhaista tuotteista oli Repoveden kansallispuisto.

Repoveden kansallispuisto perustettiin 1.1.2003. Sen mahdollisti UPM vuonna 2002 Suomen valtiolle lahjoittama 560 hehtaarin maa-alue sen perustamista varten. Kansallispuiston pinta-ala on 1483 hehtaaria. Sen lisäksi UPM perusti 2003 kansallispuiston välittömään läheisyyteen Suomen suurimman yksityisen suojelualueen, Aarnikotkan metsän. Yhdessä Repoveden kansallispuisto ja Aarnikotkan metsä muodostavat Repovetenä tunnetun alueen, jonka nykypinta-ala on 2870 hehtaaria.

Repoveden kansallispuistoa ja Aarnikotkan metsää hoidetaan kokonaisuutena, jonka pääkäyttömuotoja ovat luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja alueen virkistyskäyttö. Alueen hoidon- ja käytön ohjauksen linjaukset tehdään Aarnikotkan metsän hoitokunnassa, jossa ovat edustettuina Metsähallitus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä UPM. 

Repoveden virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämisen lähtökohtana on puiston luontoarvojen turvaaminen. Retkeilijöiden liikkumista alueella ohjataan siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän häiriötä luonnolle. 

Vuosien mittaan on selvitetty alueen eliölajistoa ja kulttuurihistoriaa. Arkeologinen tutkimus on osoittanut, että alueella on ollut ihmistoimintaa ja luonnon hyväksikäyttöä kivikaudelta saakka. Nykyään erämaiseksi ja luonnonoloiltaan haasteelliseksi luonnehdittu alue on siis houkutellut ihmisiä jo pitkään. Ei ole ihme, että nykyihminenkin viihtyy Repovedellä.