IBM uudistaa UPM:n Renforsin Rantaan huipputehokkaan konesalin Kajaanissa

(UPM, Kajaani, 11.1.2011 klo 13.30) – IBM ja teknologiayhtiö Herman IT (HIT) rakentavat Kajaanissa UPM:n entisen paperitehtaan Varasto-rakennukseen nykyaikaisen konesalin. Palvelinkeskuksen käyttäjät tulevat olemaan ICT-palveluyritys Ebsolutin asiakkaita. Ebsolut on Kainuun Puhelinosuuskunnan (KPO) tytäryhtiö.

IBM suunnittelee ja toteuttaa palvelinkeskuksen Herman IT:lle. Konesali rakennetaan UPM:n entisen paperitehtaan tiloihin Renforsin Rannan yritysalueelle Kajaani-joen rannalle. Konesali on erittäin ekotehokas ja toimii pääasiassa uusiutuvalla energialla. Rakennusvaiheessa kierrätetään mahdollisimman pitkälle olemassa olevia materiaaleja sekä hyödynnetään jo olemassa olevia rakenteita.

Alkuvaiheessa Varasto-rakennukseen rakennetaan konesalikäytön tarvitsemat sähkö-, tietoliikenneyhteys- ja jäähdytysratkaisut. Konesalin tuottama lämmin ilma käytetään ensisijaisesti konesalin lämmittämiseen. Yli jäävä energia voidaan jatkossa hyödyntää Renforsin Rannan prosesseissa tai ohjata Kajaanin kaukolämpöverkkoon. Varasto-rakennuksen pinta-ala on 10 000 neliömetriä, josta ensimmäisessä vaiheessa muunnetaan datakeskuskäyttöön 1 000 neliömetriä.

Renforsin Rannan yritysalueen johtajan Jarmo Torvisen mukaan sopimus IBM:n kanssa on merkittävä alueen konesaliliiketoiminnan kannalta. Sopimus myös täydentää marraskuussa 2011 tehtyä aikaisempaa Renforsin Rannan sekä palvelinkeskus CSC:n välistä sopimusta, joka tuo entisen paperitehtaan tiloihin syksyllä CSC:n supertietokoneen ja palvelinkeskuksen asiakasjärjestelmiä.

”Nämä sopimukset osoittavat sen, että paperitehtaan infrastruktuuri on luotettava, kilpailukykyinen ja riittävän iso konesalirakentamista varten. Olennaisinta on sähkö- ja jäähdytysvesijärjestelmien sopivuus kohteessa. Mikäli CSC:n, IBM:n ja HIT:n hankkeet ja laajentumisvisiot toteutuvat, saadaan koko 10 000 neliön Varasto-rakennus muutettua konesaliksi”, Torvinen sanoo.

IBM allekirjoitti joulukuussa 2011 sopimuksen konesalipalveluiden toimittamisesta Kainuun Puhelinosuuskunnan (KPO) omistamalle Herman IT:lle sekä teki kumppanuussopimuksen Ebsolutin kanssa. UPM on tehnyt vuokrasopimuksen tilojen käytöstä Herman IT:n kanssa.

 

Renforsin Ranta on Kajaanissa toimiva yritysalue, jonka UPM perusti paperitehtaan entisiin tiloihin vuonna 2008 osana Työstä työhön -ohjelmaansa. Monipuolinen valmis infrastruktuuri tekee Renforsin Rannasta vetovoimaisen kasvualustan uusille yrityksille. Tällä hetkellä alueella toimii 31 uutta yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 400 henkilöä. 
 

 

 

 

Lisää tietoa entisen Kajaanin paperitehtaan alueen uusista yritystoiminnoista UPM:n blogissa. Alueen kuulumisista blogissa kertoo Renforsin Rannan markkinointipäällikkö Salla Ventonen.

http://www.upm.com/FI/MEDIA/Mediakeskus/upm-blogi/mita-kuuluu-renforsin-rantaan/Pages/default.aspx 

 

Lisätietoja antaa:
Johtaja Jarmo Torvinen, UPM, Renforsin Ranta, puh. 040 588 3696,  

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twittter.com/UPM_News