Tiedotteet

Hae uutisia:

Vapaa haku:
Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

UPM on ollut 20 vuotta Kiinassa, vahvistaa Beyond Fossils -brändilupaustaan2018-11-08T08:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Shanghai, 08.11.2018 klo 10.30 EET) - UPM juhlistaa tänään 20 toimintavuottaan Kiinassa asiakkaidensa, kumppaniensa sekä Suomen ja Kiinan viranomaisten kanssa. China International Import EXPO&#58;n (CIIE) Suomi-paviljongilla pidetyssä juhlatilaisuudessa toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> ja UPM Specialty Papersin liiketoimintajohtaja <b class="hugin">Bernd Eikens</b> kertoivat UPM&#58;n pitkäjänteisestä sitoutumisesta Kiinan markkinoille. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="418" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2224642/132205.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">Kahdenkymmenen vuoden aikana UPM on investoinut Kiinaan yli kaksi miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on suurin yksittäinen suomalainen investointi maahan. UPM&#58;n ympäristöinvestoinnit Kiinaan ovat yhteensä 80 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. </p> <p class="hugin">&quot;UPM on ollut mukana todistamassa Kiinan talouden kehitystä, joka tarjoaa meille kaikille suuria mahdollisuuksia&quot;, sanoo Jussi Pesonen.</p> <p class="hugin">&quot;Voimme ylpeänä todeta, että Kiinan merkitys UPM&#58;n globaalissa kasvustrategiassa korostuu entisestään. Kiinan muuttuessa entistä vihreämmäksi taloudeksi meillä on tarjota markkinoiden innovatiivisimpia ja vastuullisimpia kestävää kehitystä tukevia puupohjaisia materiaaleja.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Biofore -konseptiauto viitoittaa tietä kohti fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta</b></p> <p class="hugin">CIIE&#58;n Suomi Paviljongilla esitelty futuristinen Biofore-konseptiauto osoittaa, miten keskeisiä asioita innovointi ja kestävä kehitys ovat UPM&#58;lle, ja tekee &quot;UPM Biofore - Beyond Fossils&quot; -brändilupauksen konkreettiseksi kiinalaisille sidosryhmille. </p> <p class="hugin">Lue lisää&#58; </p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/20-vuotta-kasvua-kiinassa/" target="_blank">20 vuotta kasvua Kiinassa</a></div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/biofore-konseptiauto-viitoittaa-tieta-nyt-kiinassa/" target="_blank">Biofore-konseptiauto viitoittaa tietä nyt Kiinassa!</a> </div> </li> </ul> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">UPM Specialty Papersin liiketoimintajohtaja Bernd Eikens, puh. +86&#160;216&#160;447 4328</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Biofore-konseptiauto </b><br class="hugin">Biofore-konseptiauto on ainutlaatuinen ja futuristinen tieliikenteeseen laillistettu ajoneuvo, joka toimii esimerkkinä biomateriaalien käytöstä autoteollisuudessa.&#160;&#160;Monet konseptiauton osat valmistetaan UPM&#58;n biopohjaisista materiaaleista - UPM Formi -biokomposiitista ja lämpömuotoiltavasta UPM Grada -puumateriaalista. Biopohjaisten materiaalien käyttö parantaa merkittävästi auton yleistä ympäristösuorituskykyä laadusta tai turvallisuudesta tinkimättä. Lisäksi konseptiauton polttoaineena käytetään puupohjaista uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa. Auton sisustuksessa ja varaosien merkitsemisessä käytetään UPM Raflatacin tarramateriaaleja. <a class="hugin" href="http&#58;//www.bioforeconceptcar.upm.com" target="_blank">www.bioforeconceptcar.upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Kiinassa </b><br class="hugin">UPM teki ensimmäisen investointinsa Kiinaan vuonna 1998, minkä jälkeen liiketoiminta markkinoilla on kasvanut merkittävästi. Nykyisin Jiangsu provinssin Changshu Economic Development Zone -alueella toimii UPM Specialty Papers paperitehdas, Aasian tutkimus- ja kehityskeskus, sekä UPM Raflatacin tarralaminaatti tehdas. Kiinan myyntiverkosto tarjoaa UPM&#58;n paperia, tarroja, sellua, vaneria ja puutavaraa. UPM&#58;llä työskentelee Kiinassa noin 1 800 ihmistä. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> #UPM #biofore #beyondfossils</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
VR Transpointin uudet logistiset ratkaisut tehostamaan UPM:n raakapuukuljetuksia2018-10-30T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 30.10.2018 klo 10.00 EET) - VR Transpoint ja UPM ovat sopineet uuden logistisen ratkaisun käyttöönotosta raakapuukuljetuksiin. Suunnitelmallinen pendeliliikenne asiakkaalle varatuilla vaunuilla lisää tehokkuutta ja vähentää päästöjä.</p> <p class="hugin">VR Transpointin ja UPM&#58;n uudessa raakapuiden kuljetusta tehostavassa ratkaisussa käytetään varattuja vaunuja, jotka kulkevat suljetussa kalustonkierrossa suunniteltua reittiä lastaus- ja purkuaseman välillä. Varattujen vaunujen käyttö pitkäjänteisessä raakapuukuljetusten pendeliliikenteessä mahdollistaa molemmille osapuolille aiempaa paremman kuljetusten ennakoitavuuden, mikä tuo tehokkuutta ja lisäkapasiteettia kuljetuksiin.</p> <p class="hugin">&quot;Pendelit ovat tehokkain tapa kuljettaa raakapuuta rautateitse. Asiakkaalle varatut vaunut pendeliliikenteessä sopivat erityisesti kuljetuksiin, joissa on säännölliset raakapuuvirrat. Uusi toimintamalli edellyttää molemminpuolista sitoutumista tehokkuuden varmistamiseksi&quot;, VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja <b class="hugin">Tero Kosonen</b> toteaa ja jatkaa&#58; &quot;Kun asiakkaalle merkitty kalusto kiertää pendeliliikenteessä suunnitellusti ja pitkäjänteisesti, resurssihyötyjä saadaan laajemminkin, kuin pelkän vaunuston osalta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi junakokojen tarkastelun ja kuljetusmäärän kasvun. Haluamme olla pitkäaikainen ja strateginen kumppani asiakkaillemme ja tarjota heille uudenlaisia logistiikkaratkaisuja.&quot;</p> <p class="hugin">Uudenlainen toimintamalli VR Transpointin kanssa vahvistaa UPM&#58;n asemaa kotimaan puumarkkinassa ja takaa rautatielogistiikan toimivuuden UPM&#58;n investointien myötä kasvavissa puunhankintamäärissä ja mahdollistaa maatieteellisesti laajemman puunhankinnan.</p> <p class="hugin">&quot;Nyt tehdyllä sopimuksella varmistamme rautatielogistiikan toimivuutta kotimaisille tehtaillemme. Hankimme puuta suomalaisilta metsänomistajilta kasvavissa määrin, ja nyt tehty sopimus varmistaa tehokkaat junakuljetukset. Pendeliliikenteeseen meille varattujen vaunujen avulla pystymme lisäämään junakuljetuksen osuutta ja varmistamaan tehtaiden puuhuoltoa aikaisempaa paremmin&quot;, kertoo UPM&#58;n puunhankinnan ja metsätalouden johtaja <b class="hugin">Sauli Brander</b>. </p> <p class="hugin">Varattujen vaunujen pendeliliikenne käynnistetään UPM&#58;n kanssa vaiheittain vuoden 2019 alusta lähtien. Varatuilla vaunuilla tarkoitetaan yksittäiselle asiakkaalle erikseen osoitettua ja muusta kalustosta kokonaan erillään pidettävää vaunustoa. Uusi toimintamalli on osa yhtiöiden pitkäaikaista raakapuulogistiikan kehittämistä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sauli Brander, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 040 567 4155<br class="hugin">Myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen, VR Transpoint, yhteydenotot VR Group mediadeskin kautta, puh. 0307 0123</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> #UPM #biofore #beyondfossils</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n osavuosikatsaus Q3/2018: Vahva tulos asettaa UPM:n riman uudelle tasolle2018-10-24T06:55:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Osavuosikatsaus&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 24.10.2018 klo 09.55 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#58;n osavuosikatsaus Q3/2018&#58;&#160;</b><b class="hugin">Vahva tulos asettaa UPM&#58;n riman uudelle tasolle</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Q3 2018 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liikevaihto kasvoi 6 % 2 650 (Q3 2017&#58; 2 493) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 20 % 420 (351) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantopanosten kustannusten vaikutuksen.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM Communication Papersin ja UPM Biorefiningin väliaikaisilla toiminnallisilla haasteilla oli 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 434 (486) miljoonaa euroa.</div> </li> </ul> <p class="hugin"><b class="hugin">Q1-Q3 2018 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 20 % 1 109 (Q1-Q3 2017&#58; 926) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantopanosten kustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM maksoi osinkoa 613 miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Nettovelka laski 4 (623) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM käynnisti kohdennetut kasvuhankkeet houkuttelevan irrokepaperisegmentin kasvuun Saksassa, Suomessa ja Kiinassa.</div> </li> </ul> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Tunnuslukuja</b> </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q3/2018 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q3/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q2/2018 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q3/2018 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q3/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q4/2017 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevaihto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 650 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 493 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 589 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 7 752 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 7 439 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 010 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 487 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 425 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 425 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 362 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 180 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 631 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 18,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,3 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevoitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 417 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 379 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 349 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 151 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 960 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 259 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 420 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 351 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 334 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 109 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 926 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 292 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 401 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 357 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 337 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 108 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 914 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 186 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 404 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 328 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 322 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 067 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 878 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 218 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 328 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 286 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 905 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 730 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 974 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 330 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 267 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 258 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 875 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 707 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 004 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Tulos per osake (EPS), euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,61 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,54 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,50 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,69 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,37 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,82 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen EPS, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,61 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,50 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,48 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,64 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,32 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,88 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oman pääoman tuotto (ROE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROCE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,8 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 434 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 486 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 329 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 970 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 151 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 558 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,81 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,91 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,62 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,82 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2,16 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2,92 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,21 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,61 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,37 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,21 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,61 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,24 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 942 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 098 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 691 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 942 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 098 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 777 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 623 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 401 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 623 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 174 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,00 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,41 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,23 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,00 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,41 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,11 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Henkilöstö kauden lopussa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 076 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 335 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 836 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 076 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 335 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 111 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3&#58;n tulosta&#58;</b></p> <p class="hugin">&quot;Kolmannen neljänneksen tulos oli erinomainen, mikä asettaa rimamme uudelle tasolle. Asiakaskysyntä jatkui terveenä. Onnistuimme nostamaan myyntihintoja lähes kaikissa liiketoiminnoissa, ja kuudesta liiketoiminta-alueestamme viidessä hinnankorotukset riittivät kompensoimaan nousseet tuotantokustannukset. Liiketoimintamallimme tuottaa edelleen tulosta. </p> <p class="hugin">Liikevaihto kasvoi 6 %. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 20 % ja oli 420 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali ylsi 15,9 %&#58;iin, mikä kertoo tämän hetken tulostasostamme verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva ja tase käytännössä velaton neljänneksen lopussa. </p> <p class="hugin">Eniten tulostaan paransi UPM Biorefining, joka teki ennätyksellisen neljännestuloksen. Sellu-, biopolttoaine- ja sahaliiketoiminnat onnistuivat kaikki nostamaan hintojaan. Biopolttoaineet saavutti uuden tuotantotason toisen vuosineljänneksen kunnossapitoseisokin jälkeen. Kolmannen neljänneksen sellutoimituksia jarruttivat tilapäisesti Fray Bentosin tehtaan neljä ukkosmyrskyjen aiheuttamaa tuotannon alasajoa.</p> <p class="hugin">UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen tulos oli hyvä ja vakaa. Nousseet tuotantokustannukset ja alemmat toimitusmäärät onnistuttiin kompensoimaan hintojen korotuksilla. Valitettava turbiinin rikkoontuminen ja tuotannon alasajo Plattlingin tehtaalla aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia tilanteessa, jossa sähkön hinnat olivat korkeat. UPM Energy hyötyi korkeammista sähkön hinnoista ja paransi tulostaan, vaikka kuiva sää rajoitti vesivoimatuotantoa.</p> <p class="hugin">UPM Raflatacin ja UPM Plywoodin tulostaso oli vakaa, ja niissäkin kustannusten nousu onnistuttiin kattamaan hinnankorotuksilla. Epäsuotuisat valuuttakurssit vaikuttivat liiketoimintoihin jonkin verran. </p> <p class="hugin">UPM Specialty Papersin tulos laski vakaasta kysynnästä huolimatta. Lasku johtui pääosin sellukustannusten jatkuneesta noususta. Onnistuimme nostamaan tarrapapereiden hintoja, mutta emme niin paljon, että niillä olisi täysin kompensoitu kohonneita sellukustannuksia. Erikoispapereiden hinnat laskivat Kiinan markkinoiden lisääntyneen tarjonnan takia.</p> <p class="hugin">Merkittävät uudistushankkeemme tarjoavat ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia huomattavaan pitkän aikavälin tuloskasvuun. Uruguayssa mahdollisen uuden maailmanluokan sellutehtaan valmistelut etenevät. Rautatien kilpailutus on loppuvaiheessa ja tarjouskilpailu sataman osalta on alkanut. UPM on toimittanut tehtaan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnin viranomaisille. Aktiivinen vuoropuhelu paikallisten sidosryhmien kanssa on ollut tärkeä osa prosessia. Seuraavaksi odotamme konkreettisia edistysaskelia liittyen infrastruktuurin rakentamiseen ja työehtokäytäntöihin. </p> <p class="hugin">Valmistelut jatkuvat myös kiinnostavissa biomolekyyliliiketoiminnoissa. Jatkamme UPM Biochemicals -yksikössä esisuunnittelutyötä mahdollisen teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamon rakentamiseksi Saksaan. UPM Biofuels toteutti ympäristövaikutusten arvioinnin mahdollisen biojalostamon rakentamisesta Kotkaan, ja arviointi on nyt jätetty viranomaisille loppupäätelmiä varten.</p> <p class="hugin">Kaiken kaikkiaan UPM on erinomaisessa kunnossa ja valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin luoda arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa. Uskomme, että kasvavat ja kestävät liiketoiminnat voivat tarjota ratkaisuja globaaleihin haasteisiin kuten luonnonvarojen niukkuuteen ja ilmastonmuutokseen. Neljänneksen aikana vastuullinen toimintamme sekä pyrkimyksemme tarjota vastuullisia ratkaisuja saivat tunnustusta sitoutumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteeseen. UPM myös listattiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin. Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Näkymät vuodelle 2018</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Loppuvuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi parempi kuin alkuvuonna<br class="hugin">2018.</p> <p class="hugin">Perusteet UPM&#58;n liiketoiminnoille vuonna 2018 ovat myönteiset. Myyntihintojen korotusten odotetaan ylittävän muuttuvien kustannusten nousun vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcast ja lehdistötilaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2018-10-24-q3" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - September 2018</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; 09 817&#160;103 10</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana &quot;uskoa&quot;, &quot;odottaa&quot;, &quot;ennakoida&quot;, &quot;aavistaa&quot; tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2017 vuosikertomuksen sivulla 123. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 102-104.</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> #UPM #biofore #beyondfossils</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM&#58;n vuosikertomuksessa.</p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2221837/869895.pdf" target="_blank">UPM Osavuosikatsaus Q3 2018</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM kannustaa Suomen ja Uruguayn U17-tyttöjen jalkapallomaajoukkueita 2018 MM-kisoissa2018-10-23T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 23.10.2018 klo 14.00 EET) - UPM tukee Suomen ja Uruguayn maajoukkueita FIFA&#58;n alle 17-vuotiaiden tyttöjen maailmanmestaruuskilpailuissa Uruguayssa 13.11.-1.12.2018. Suomi pelaa ensimmäistä kertaa MM-kisoissa tässä ikäluokassa, kun taas Uruguay on mukana toista kertaa. UPM on toimintojensa kautta vahvasti läsnä molemmissa maissa.</p> <p class="hugin">&quot;Urheilussa, kuten liiketoiminnassakin, maailmanluokassa kilpaileminen vaatii sitoutumista, ammattimaisuutta ja hyvää tiimipeliä. Haluamme kannustaa uutta pelaajasukupolvea ja uskomme, että heidän asenteensa ja reilun pelin henki toimivat rohkaisevana esimerkkinä myös muille&quot;, sanoo UPM&#58;n sidosryhmäjohtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b>.</p> <p class="hugin">&quot;MM-kisat on Suomen joukkueelle upea mahdollisuus ja osoitus siitä, miten rohkea ja pitkäjänteinen työ johtaa hienoihin tuloksiin, kun koko joukkue on sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen. Olemme todella ylpeitä siitä, että UPM&#58;n kaltainen yhtiö, joka panostaa vastuulliseen ja kestävämpään tulevaisuuteen, on sitoutunut tukemaan Suomea ja uskoo mahdollisuuksiimme aivan kuten itsekin uskomme&quot;, iloitsee Suomen maalivahti <b class="hugin">Emma Immonen</b>.</p> <p class="hugin">&#160;<img alt="" class="hugin" height="490" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2221510/131870.jpg" width="628" /></p> <p class="hugin">&quot;On suuri kunnia, että UPM luottaa Uruguayn jalkapalloliiton työhön reilujen arvojen edistämiseksi urheilun voimin ja tukee näitä nuoria pelaajia, jotka MM-kisojen lisäksi edustavat myös tulevaisuuttamme. Naisten osallistumisella on suuri merkitys yhteiskunnassa, joka tekee jatkuvasti töitä tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi, ja olemme kiitollisia sille saamastamme tuesta&quot;, sanoo Uruguayn jalkapalloliiton edustaja <b class="hugin">Victoria Díaz</b>.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="490" id="Picture 3" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2221510/131871.jpg" width="628" /></p> <p class="hugin">Sekä Suomi että Uruguay ottelevat A-lohkossa, ja kohtaavat toisensa 20.11.2018 Maldonadossa.</p> <p class="hugin">FIFA&#58;n U17 2018 ovat ensimmäiset MM-kisat, jotka maassa pidetään sitten vuoden 1930. Mestaruudesta pelaa yhteensä 16 joukkuetta.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Saara Tahvanainen, Vice President, UPM Stakeholder Relations, tel. +358 40&#160;589 0223</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> #UPM #biofore #beyondfossils</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2018 kolmannen neljänneksen tuloksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen2018-10-17T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.10.2018 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2018 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen 24. lokakuuta 2018 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen osavuosikatsaus on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee taloudellisen tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2018-10-24-q3" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - September 2018</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; 09 817&#160;103 10</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> #UPM #biofore #beyondfossils</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n mahdollisen biojalostamon ympäristövaikutukset arvioitiin Kotkassa2018-10-04T14:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 04.10.2018 klo 14.00 EET) - UPM&#58;n mahdollisen Kotkan biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tehty ja selostus on jätetty viranomaisille loppupäätelmää varten.</p> <p class="hugin">UPM Kotkan biojalostamossa valmistettaisiin noin 500 000 tonnia kehittyneitä liikenteen polttoaineita tie-, laiva- ja lentoliikenteen käyttöön useista kestävistä raaka-aineista. Tuotteilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita myös kemianteollisuudessa.</p> <p class="hugin">Kestävät, uusiutuvat raaka-aineet ja tehokkaat prosessit mahdollistaisivat Kotkan biojalostamon tuotteiden merkittävästi pienemmän hiilijalanjäljen fossiilisista raaka-aineista valmistettuihin polttoaineisiin ja tuotteisiin verrattuna.</p> <p class="hugin">Konsulttiyhtiö Pöyryn tekemän YVA-selostuksen mukaan hankkeella olisi merkittäviä positiivisia vaikutuksia muun muassa jätteiden ja tähteiden hyötykäytön lisääntymisen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän kautta. Vähenemä on suuruudeltaan jopa 16 % Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä ja vastaa kolmen Helsingin kokoisen kaupungin tieliikennepäästöjä.</p> <p class="hugin">Myös Kotkan alueen elinkeinoihin ja talouteen hanke vaikuttaisi toteutuessaan erittäin positiivisesti.</p> <p class="hugin"><b class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2219308/131427.jpg" width="627" /></b></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Ympäristönvaikutusten arviointi UPM&#58;n mahdollisen biojalostamon rakentamisesta Kotkan Mussaloon on tehty. Biojalostamo tulisi Pohjolan Voiman käytöstä poistetun voimalaitoksen tilalle.</i></p> <p class="hugin">Kotkan biojalostamo on YVA&#58;n mukaan toteuttamiskelpoinen, ja hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää selostuksessa esitetyillä keinoilla. Toteutuessaan hankkeen suurimmat haittavaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä liikenteestä ja maisemamuutoksesta.</p> <p class="hugin">Ympäristönvaikutusten arvioinnin tuloksista järjestetään avoin yleisötilaisuus 15.10. klo 17.30 Cafe Neptunuksessa Kotkassa.</p> <p class="hugin">Ympäristövaikutusten arviointi on osa noin vuoden kestävää esisuunnitteluvaihetta, jossa selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Hankkeen etenemiseen vaikuttavat osaltaan myös kansalliset ja EU&#58;n polttoaineita koskevat päätökset. Viranomaisen loppupäätelmää YVA&#58;sta odotetaan ensi vuoden alussa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Petri Kukkonen, johtaja, UPM Biopolttoaineiden kehitys, puh. 040-592 7440, sähköposti&#58; <a class="hugin" href="mailto&#58;petri.kukkonen@upm.com" target="_blank">petri.kukkonen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> #UPM #biofore #beyondfossils</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
YK nimesi UPM:n yhdeksi 34:stä Global Compact LEAD -yhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen 2018-09-24T09:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.9.2018 klo 09.30 EET) - YK on nimennyt UPM&#58;n Global Compact LEAD -yhtiöksi tunnustuksena vahvasta sitoutumisesta YK&#58;n Global Compact -aloitteeseen. Global Compact on maailman johtava kestävän kehityksen yhteistyöfoorumi. Tunnustus myönnettiin vain 34&#58;lle maailmanlaajuisesti toimivalle yhtiölle Global Compact Leaders Summit -tapahtumassa New Yorkissa 24. syyskuuta 2018. </p> <p class="hugin">&quot;LEAD-yritykset ovat osoittaneet erittäin vahvaa sitoutumista YK&#58;n Global Compact -aloitteeseen&quot;, sanoo Global Compactin pääjohtaja <b class="hugin">Lise Kingo</b>. &quot;YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteita ja parempaa tulevaisuutta ei saavuteta ilman vastuullisten yritysten rohkeita tekoja&quot;, Kingo sanoo. </p><p class="hugin"><img alt="Lead-participant-logo-460x200.jpg" src="/UPM/Uutishuone/uutiset/PublishingImages/Pages/YK-nimesi-UPMn-yhdeksi-34sta-Global-Compact-LEAD--yhtioista,-jotka-ovat-sitoutun-001-Mon-24-Sep-2018-09-33/Lead-participant-logo-460x200.jpg" style="margin&#58;5px;" /></p> <p class="hugin">&quot;Tulla valituksi 34&#58;n maailman johtavan, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivan yrityksen joukkoon on poikkeuksellinen tunnustus työstä, jota olemme tehneet vastuullisten toimintatapojen juurruttamiseksi toimintaamme&quot;, sanoo UPM&#58;n sidosryhmäjohtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b>. &quot;Meidät kutsuttiin verkoston jäseneksi ensimmäisen kerran tammikuussa 2016. Olimme silloin ja olemme edelleen ensimmäinen mukaan kutsuttu metsäteollisuusyhtiö sekä ensimmäinen suomalaisjäsen&quot;, Harrela sanoo. </p> <p class="hugin">UPM on ollut mukana Global Compact -aloitteessa jo vuodesta 2003 ja sitoutunut toimimaan yrityksenä vastuullisesti. &quot;Meillä on vahva perusta, jonka pohjalta edistämme Global Compactin ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen littyviä periaatteita&quot;, Harrela sanoo.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n lisäksi LEAD-statuksen ovat saaneet muun muassa Unilever, Nestle S.A., BASF SE ja L'Oreal. </p> <p class="hugin">LEAD-statukseen oikeutettujen yritysten edellytetään osallistuvan vähintään kahteen Global Compactin yhteistyöhankkeeseen. Yritysten tulee myös käytännön toimissaan osoittaa sitoutumista aloitteeseen sekä määrittämään ja edistämään Global Compactin periaatteiden sekä YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia johtamiskäytäntöjä. Lisäksi yritysten on raportoitava vuosittain edistymisestään näiden periaatteiden käytännön toteutuksessa. </p> <p class="hugin">UPM on osallistunut kahteen yhteistyöhankkeeseen&#58; Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi (Reporting on the SDGs) sekä Ihmisarvoinen työ globaaleissa hankintaketjuissa (Decent work in global supply chains). Näistä jälkimmäisen hankkeen jäsenet ovat tänään julkaisseet sitoumuksensa edistää vastuullisia toimitusketjuja sekä raportin (EN), joka käsittelee vastuullisten toimitusketjujen haasteita ja mahdollisuuksia. Lue lisää <a class="hugin" href="https&#58;//www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/decent-work-supply-chains" target="_blank">täältä (EN).</a></p> <p class="hugin">Kestävän kehityksen tavoitteiden raportointi -hankkeesta on julkaistu aiemmin kaksi raporttia sekä ohjeistus, jotka löytyvät englanninkielisenä <a class="hugin" href="https&#58;//www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/sdg-reporting" target="_blank">täältä</a>. </p> <p align="justify" class="hugin">Lisää aiheesta&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.unglobalcompact.org/take-action/leadership/gc-lead" target="_blank">UN Global Compact LEAD verkkosivut (EN).</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, puh. 040 5078 764 </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> <p class="hugin"><b class="hugin">YK&#58;n Global Compact</b><br class="hugin">Global Compact on YK&#58;n aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi sekä kymmenen periaatteen mukaisesti ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen. <br class="hugin">Aloitteella pyritään kehittämään ja toteuttamaan yritysvastuun käytäntöjä sekä kertomaan niistä avoimesti. Global Compact on perustettu vuonna 2001. Sen jälkeen siihen on liittynyt yli 9 000 yritystä ja 3&#160;000 järjestöä yli 160 maasta ja lähes 70 paikallisesta verkostosta. </p> <p class="hugin">Seuraa @globalcompact tai tutustu englanninkieliseen verkkosivustoon <a class="hugin" href="http&#58;//www.unglobalcompact.org/" target="_blank">www.unglobalcompact.org</a>.</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus purkavat vaellusesteitä Keski-Suomen latvavesistöissä - Multian Myllypuro ja Viitasaaren Huopananpuro mukaan UPM:n vaelluskalaohjelmaan2018-09-21T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.9.2018 klo 10&#58;00 EET) - UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat aloittaneet yhteistyön kalojen ja muun vesieliöstön vaellusesteiden vähentämiseksi Keski-Suomen latvavesistöissä. Syksyn aikana esteitä puretaan Multian Myllypurosta ja Viitasaaren Huopananpurosta.</p> <p class="hugin">&quot;Yhteistyö Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa on osa vaelluskalaohjelmaamme. Haluamme auttaa kaloja ja muita vesieliöitä vaeltamaan vapaammin&#58; puramme vaellusesteitä &#160;ja kokeilemme uusia innovaatioita kalakantojen elvyttämiseksi eri puolilla Suomea&quot;, sanoo UPM&#58;n yhteiskuntasuhdejohtaja <b class="hugin">Stefan Sundman</b>. </p> <p class="hugin">Vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävät toimenpiteet kohdistuvat usein jokien alajuoksuille ja suurten vesivoimalaitosten yhteyteen. Merkittäviä tuloksia on savutettavissa myös latvavesistöjen pienemmissä kohteissa. Esimerkiksi Multian Myllyporossa asuu istutettu taimenkanta, jonka luontaista menestymistä vaellusesteen poisto edistää merkittävästi.</p> <p class="hugin">&quot;Latvavesistöjen vaellusesteet ovat pääosin metsäautoteiden ja muun alemman tieverkoston siltarumpuja ja muita ylityspaikkoja, joiden toteutustapa on muodostanut vesistöön vaellusesteen. Esteiden poistamiseen ei ole yhtä ainoaa ratkaisua vaan keinot tulee suunnitella kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuviksi. Esimerkiksi Huopananpurossa on kolme eri estettä, joista jokaiseen tullaan soveltamaan erilaista ratkaisua&quot;, sanoo Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristösuunnittelija <b class="hugin">Pasi Perämäki</b>. </p> <p class="hugin">UPM on toiminut pitkään metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Latvavedet ovat merkittäviä kohteita monimuotoisuudelle ja sijaitsevat usein metsätalousvaltaisilla alueilla. Vesistöjä suojellaan metsätalouden toimenpiteissä mm. jättämällä suojavyöhykkeitä vesistöjen varsille sekä muilla vesiensuojelumenetelmillä. Tämän lisäksi UPM haluaa parantaa latvavesien monimuotoisuutta edistämällä vaelluskalojen ja muun vesieliöstön esteetöntä liikkumista.</p> <p class="hugin">Vaellusesteiden poistotyöt alkavat Huopananpurossa lähiviikkoina ja Myllypurossa loka-marraskuussa. Molemmat kohteet on tarkoitus saada valmiiksi syksyn aikana. Toimenpiteiden vaikuttavuutta tullaan seuraamaan molemmissa kohteissa usean vuoden ajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyö on osa UPM&#58;n vaelluskalaohjelmaa, jonka tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset. Ohjelma perustuu sidosryhmärajat ylittävään yhteistyöhön, jolla haetaan uusia ratkaisumalleja ja kokeillaan uusia innovaatioita kalakantojen elvyttämiseksi eri puolilla Suomea. Ohjelman puitteissa on aiemmin mm. rakennettu kalahautomo Kokemäenjoelle ja rahoitettu Kemijoen Isohaarassa kokeiltavaa Kalasydän-kalatieinnovaatiota. UPM on ohjelman puitteissa mukana myös äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen elvyttämiseen tähtäävässä Kuurnan lisääntymis- ja poikastuotantoalueen perustamisessa Pielisjoelle. UPM hakee ja arvioi uusia kohteita ohjelmaan jatkuvasti.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman, UPM, Sidosryhmäsuhteet, puh. 040&#160;535 0501<br class="hugin">Ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 029&#160;502 4798</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore #beyondfossils</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Beyond Fossils vahvistaa UPM:n asemaa johtavana uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen tarjoajana2018-09-17T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.9.2018 klo 10.00 EET) - UPM kiteyttää uudella brändilupauksellaan, UPM Biofore - Beyond Fossils, yhtiön suunnan kohti tulevaisuutta, joka on riippumaton fossiilisista raaka-aineista. Lupaus on luontevaa jatkoa yhtiön toiminta-ajatukselle tarttua biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin.</p> <p class="hugin">Globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen ja kehittyvien markkinoiden kasvava keskiluokka luovat monipuolisia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia UPM&#58;n liiketoiminnoille. Ilmastonmuutos, huoli ympäristöstä sekä uusiutumattomien raaka-aineiden niukkuus ohjaavat yhteiskuntia ja yrityksiä kaikkialla maailmassa kohti uusiutuvien, ei-fossiilisten raaka-aineiden käyttöä ja kiertotaloutta. Lisäksi ne kasvattavat uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen sekä uusien teknologioiden kysyntää.</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n uusiutuviin puukuituihin ja biomolekyyleihin pohjautuvat innovaatiot tarjoavat vaihtoehtoja fossiilisiin raaka-aineisiin perustuville ratkaisuille. Etsimme jatkuvasti metsäbiomassalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja loppukäyttökohteita globaalin kuluttajakysynnän kasvaessa. Biopohjaisen metsäteollisuuden johtavana toimijana tarjoamme ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luomme samalla arvoa sidosryhmillemme&quot;, brändi- ja viestintäjohtaja <b class="hugin">Elisa Nilsson</b> sanoo.<br class="hugin">. <br class="hugin">Uutta suuntaa esitellään kattavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin yhtiön päämarkkinoilla. &quot;Tämän myötä kerromme selkeästi&#160; tulevaisuuden suunnastamme. Alan johtavana globaalina toimijana haluamme näyttää tietä ja inspiroida sidosryhmiämme matkalla kohti fossiilisista materiaaleista riippumatonta tulevaisuutta&quot;, Nilsson toteaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson, UPM, puh. 02041 67806</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:lle tunnustusta teollisuuden vastuullisimpana yrityksenä Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä2018-09-13T08:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 13.9.2018 klo 08.30 EET) - UPM on listattu jo kuudetta kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indekseissä (DJSI) vuosiksi 2018-2019.</p> <p class="hugin">&quot;Luomme arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin, ja tähän toiminta-ajatukseen olemme sitoutuneet koko yhtiössä&quot;, sanoo UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b>.</p> <p class="hugin">Globaalit megatrendit ja niiden vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan edellyttävät merkittävää suunnanmuutosta uusiutumattomien fossiilipohjaisten tuotteiden ja materiaalien käytön vähentämiseksi. Biometsätalouden johtavana toimijana UPM&#58;n tavoitteena on olla osa ratkaisua. <br class="hugin"> &quot;Yhteiskunnallisen arvon tuottaminen sekä yrityksenä että uusiutuvien ja vastuullisten tuotteiden kautta on olennainen osa Biofore-strategiaamme, sillä toimintamme ja tuotteemme vaikuttavat ja näkyvät yhteiskunnassa laajasti. Jotta voimme kehittää toimintaamme ja vastata paikallisyhteisöjen odotuksiin, meidän on tunnettava&#160;nämä vaikutukset&quot;, summaa Lundgren.</p> <p class="hugin">Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.</p> <p class="hugin"><img alt="DJSI_Member_Logo_2015" class="hugin" height="118" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2215862/130896.jpg" width="345" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM avaa 70 paikkaa koulutusohjelmiin kaikilla sellu- ja paperitehtaillaan sekä sahalla2018-09-03T09:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 3.9.2018 klo 9.30 EET) - UPM käynnistää tänään haun useaan eri koulutusohjelmaan. Haussa on avoimena yhteensä noin 70 paikkaa, jotka sijoittuvat Kaukaan, Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaille; Jämsänkosken, Kaipolan, Kaukaan, Kymin, Rauman ja Tervasaaren paperitehtaille sekä Kaukaan sahalle.</p> <p class="hugin">Ammattitutkintoon valmistavat koulutusohjelmat koostuvat käytännön harjoittelusta ja teoriaopinnoista. Ohjelmiin haetaan henkilöitä, jotka ovat motivoituneita kouluttautumaan sellu-, paperi- ja sahateollisuuden moniosaajiksi. Koulutusohjelmat valmistavat monipuolisiin tuotannon, sähkö/automaation sekä mekaanisen kunnossapidon tehtäviin.</p> <p class="hugin">Koulutusyhteistyökumppaneina toimivat Saimaan ammattiopisto Sampo, Jyväskylän aikuisopisto Gradia sekä Ammatinedistämislaitos AEL. </p> <p class="hugin">Hakuaika koulutusohjelmiin on 3.9.-25.9.2018.</p> <p class="hugin">UPM&#58;llä on pitkä kokemus ammattiin valmistavista koulutusohjelmista. Parhaillaan yhtiössä on Suomessa käynnissä 15 koulutusohjelmaa, joissa opiskelee 190 henkilöä.</p> <p class="hugin">&quot;Biotalouden rajattomat mahdollisuudet luovat monipuolisia tilaisuuksia tulevaisuuden ammattilaisille. Siksi investoimme jatkuvasti koulutukseen ja ammattitaitoiseen työvoiman kehittämiseen eri puolilla Suomea&quot;, sanoo UPM&#58;n henkilöstöjohtaja <b class="hugin">Riitta Savonlahti</b>.</p> <p class="hugin">Lisätietoja koulutusohjelmista ja yhteystiedot löytyvät internetsivuilta <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/oppisopimus" target="_blank">www.upm.fi/oppisopimus</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Metsänhoitotöiden myyntiin ja toteuttamiseen keskittyvä UPM:n franchisingketju laajenee 2018-08-28T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.8.2018 klo 10.00 EET) - UPM Puunhankinta ja metsätalous käynnisti alkuvuodesta 2018 franchisingyrittäjäketjun pilottihankkeen vauhdittaakseen metsänhoitopalveluiden myyntiä ja toteutusta Suomessa. Nyt franchisingketjun toiminta laajennetaan koko UPM Puunhankinnan ja metsätalouden toimialueelle.</p> <p class="hugin">&quot;Aloitamme tänään UPM&#58;n franchisingyrittäjien rekrytointikampanjan. Tavoitteena on maanlaajuisesti toimiva franchisingketju vuoden 2019 alusta lähtien. UPM Puunhankinta ja metsätalous -brändin alla toimivalla ketjulla tarjoamme laadukkaita metsänhoitopalveluita kaikille metsänomistajille&quot;, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden johtaja<b class="hugin"> Sauli Brander.</b> Franchisingketjun pilottiyrittäjänä toiminut Hämeen Metsätyö Oy jatkaa mukana ketjussa.</p> <p class="hugin">&quot;Tällä hetkellä pääosa metsänhoitoyrityksistä toimii lähinnä omistajansa työpanoksen varassa. Haluamme kehittää metsänhoitoalan yritystoimintaa ja toiminnan laatua sekä kasvattaa metsänhoitoyritysten kokoa. Pilotti on osoittanut, että franchising hyödyttää sekä metsänhoitopalvelua hankkivaa asiakasta, yrittäjää että UPM&#58;ää&quot;, kertoo franchisingliiketoiminnan johtaja <b class="hugin">Jorma Saarimaa</b>.</p> <p class="hugin">UPM johtaa ketjun toimintaa ja tukee franchisingyrityksiä mm. markkinointitoimenpiteillä sekä tarjoamalla koulutusta ja tarvittavia suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä.</p> <p class="hugin">&quot;Asiakkaat voivat luottaa, että UPM Puunhankinta ja metsätalous -brändin alla toimiva yritys tarjoaa aina laadukkaimman palvelun. Ketjun yrityksillä on loistava mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaansa ja auttaa asiakkaita kasvattamaan metsäomaisuutensa tuottoa&quot;, Saarimaa kertoo fanchisingtoiminnan eduista.</p> <p class="hugin">Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan suomalaisissa metsissä on taimikonhoitotarpeita noin 800 000 hehtaarin alueella, ja niiden markkina-arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Metsien kasvun ja kunnon näkökulmasta metsänhoitotöiden oikea-aikainen ja asiantunteva toteutus on tärkeää.</p> <p class="hugin">UPM Puunhankinta ja metsätalous hakee ketjuun noin 10 yrittäjää toimialueelleen. Kunkin franchisingyrityksen liikevaihtotavoite on 1,5-3 miljoonaa euroa.&#160; </p> <p class="hugin">Infotilaisuuksia yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään syyskuun aikana. Lisätietoja ja ilmoittautuminen infotilaisuuksiin&#58; www.upmmetsa.fi/kasvuyrittaja</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Jorma Saarimaa, franchisingliiketoiminnan johtaja, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 254&#160;084</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kuudesluokkalaisten metsäretkillä opitaan metsäluonnosta ja tutustutaan puusta saataviin uusiutuviin tuotteisiin2018-08-21T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.08.2018 klo 10&#58;00 EET) - UPM järjestää kuudesluokkalaisille syksyn aikana metsäretkiä, joiden tavoitteena on tarjota metsäkokemus ja kertoa kestävästä metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Metsäretkillä tutustutaan metsien talous- ja virkistyskäyttöön, luonnonsuojeluun ja uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, saataviin tuotteisiin. Oppilaat pääsevät myös istuttamaan taimia tulevaisuuden metsäksi. Retkille osallistuu 31 koulua ja niille odotetaan yhteensä noin 1 200 oppilasta.</p> <p class="hugin">Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-liiton kanssa UPM&#58;n tehdaspaikkakunnilla Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla.</p> <p class="hugin">&quot;Haluamme tarjota lapsille myönteisen metsäkokemuksen. Sen avulla lapset voivat rakentaa monipuolista ja elämänmittaista metsäsuhdetta. Metsäretki tukee lasten oppimista sekä lisää ymmärrystä metsäluonnosta&quot;, UPM&#58;n ympäristöpäällikkö Inka Musta kertoo. &quot;Metsät ja puusta tehtävät kestävät tuotteet ovat osa jokapäiväistä arkeamme. Haluamme lisätä metsien ja puun arvostusta uusiutuvana ja kierrätettävänä raaka-aineena&quot;, Musta jatkaa.</p> <p class="hugin" style="clear&#58;both;"><img align="left" alt="" class="hugin" height="115" hspace="12" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2211984/130444.jpg" width="205" />Vuonna 2017 UPM järjesti vastaavia metsäretkiä ensimmäisen kerran. Oppilaat nauttivat metsäretkien tapahtumista, ja mieleenpainuvimmat hetket koostuivat mm. solisevan puroympäristön tarkkailusta, taimien istutuksesta sekä retkieväiden nauttimisesta nuotion äärellä. Uuden oppiminen kiinnosti ja innosti oppilaita. Uutta monelle oli mm. taimien istutus, puun iän arviointi, metsän eri kehitysvaiheiden havainnointi sekä se, kuinka monipuolisesti puuta esiintyy erilaisissa arkisissa tuotteissa. </p> <p class="hugin">&quot;Nämä retket toteuttavat mainiosti uutta opetussuunnitelmaa, jossa kannustetaan järjestämään opetusta luokkahuoneen ulkopuolella. Metsäopetus aidossa ympäristössä asiantuntijoiden opastuksella saa kiitosta sekä opettajilta että oppilailta&quot;, kertoo Suvi Pessala Suomen Metsäyhdistyksestä. &quot;Vastaavia retkiä toivotaan enemmän, sillä itse kokien ja tehden oppii parhaiten. Metsäammattilaisista on myös kiinnostavaa kuulla oppilaiden ajatuksia metsästä. &quot;</p> <p class="hugin">Metsäretket ovat osa UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen &amp; Oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Inka Musta, UPM Metsä, ympäristöpäällikkö, puh. 040&#160;634 9900<br class="hugin">Suvi Pessala, Suomen Metsäyhdistys ry, nuorisoviestinnän asiantuntija, puh. 045&#160;657 5442</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutuskysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n puolivuosikatsaus 2018: Menestys markkinoilla vauhdittaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua - loppuvuoden näkymät vahvat2018-07-24T09:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Puolivuosikatsaus&#160;&#160; 24.7.2018 klo 09.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#58;n puolivuosikatsaus 2018&#58; </b><br class="hugin"><b class="hugin">Menestys markkinoilla vauhdittaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua - loppuvuoden näkymät vahvat</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Q2 2018 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liikevaihto kasvoi 5 % 2&#160;589 (Q2 2017&#58; 2&#160;464) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 24 % 334 (270) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Toisen neljänneksen liikevoittoa jarrutti useat merkittävät suunnitellut kunnossapitoseisokit - kokonaisvaikutus oli -90 miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liiketoiminnan rahavirta oli 329 (269) miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM Kaukaan sellutehtaan laajennus saatettiin päätökseen.</div> </li> </ul> <p class="hugin"><b class="hugin">H1 2018 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 20 % 689 (H1 2017&#58; 575) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Toimitusmääriin vaikuttivat useat merkittävät kunnossapitoseisokit toisella neljänneksellä sekä sääolosuhteiden aiheuttamat puunkorjuun rajoitukset ensimmäisellä neljänneksellä.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM maksoi osinkoa 613 miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Nettovelka laski 401 (1 046) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti kohdennetuista kasvuhankkeista houkuttelevan irrokepaperisegmentin kasvuun Saksassa, Suomessa ja Kiinassa.</div> </li> </ul> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Tunnuslukuja</b> </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q2/2018 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q2/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1/2018 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q2/2018 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q2/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q4/2017 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevaihto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 589 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 464 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 512 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 5 102 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 4 946 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 010 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 425 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 349 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 449 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 875 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 755 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 631 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,3 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevoitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 349 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 385 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 734 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 581 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 259 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 334 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 270 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 355 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 689 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 575 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 292 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 337 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 258 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 371 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 708 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 557 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 186 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 322 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 258 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 341 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 663 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 550 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 218 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 205 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 309 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 577 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 444 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 974 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 258 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 205 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 288 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 545 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 440 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 004 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Tulos per osake (EPS), euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,50 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,38 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,58 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,08 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,83 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,82 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen EPS, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,48 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,39 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,54 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,02 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,82 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,88 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oman pääoman tuotto (ROE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROCE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,8 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 329 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 208 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 537 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 665 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 558 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,62 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,50 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,39 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,01 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,25 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2,92 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,37 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,14 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,83 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,37 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,14 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,24 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 691 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 965 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 733 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 691 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 965 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 777 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 401 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 046 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 41 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 401 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 046 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 174 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,23 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,68 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,02 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,23 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,68 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,11 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Henkilöstö kauden lopussa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 836 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 20 096 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 027 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 836 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 20 096 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 111 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2&#58;n tulosta&#58;</b></p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n tuloskasvu jatkui neljänneksellä menestyksekkäästi. Tuotteiden kysyntä jatkui vahvana ja onnistuimme nostamaan hintoja useimmissa liiketoiminnoissa myös tällä neljänneksellä. Se auttoi parantamaan myyntikatteita ja kompensoimaan selvästi korkeampia tuotantokustannuksia.</p> <p class="hugin">Neljänneksellä toteutetut useat merkittävät kunnossapitoseisokit vaikuttivat liikevoittoon noin 90 miljoonaa euroa. Puunkorjuun ja logistiikan aiemmat haasteet kuitenkin ratkaistiin, eikä niillä ollut enää vaikutusta tulokseen. </p> <p class="hugin">Liikevaihto kasvoi 5 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 24 % 334 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta, 329 miljoonaa euroa, oli vahva. UPM maksoi osinkoa 613 miljoonaa euroa ja nettovelka oli 401 miljoonaa euroa neljänneksen lopussa.</p> <p class="hugin">UPM Biorefiningin tulos nousi selvästi. Sellun, biopolttoaineiden ja sahatavaran asiakaskysyntä oli vahvaa ja myyntihinnat nousivat. Fray Bentosin ja Kaukaan sellutehtailla ja Lappeenrannan biojalostamolla toteutettiin suunnitellut kunnossapitoseisokit. Kaukaan seisokin aikana sellutehtaan laajennus saatiin päätökseen ja tehdas sai 30&#160;000 tonnia lisää sellukapasiteettia.</p> <p class="hugin">UPM Communication Papers kasvatti sekä liikevaihtoa että tulosta tiukoilla markkinoilla. Liiketoiminta-alueen toiminnan tehokkuus oli hyvä ja hintoja onnistuttiin nostamaan. UPM Raflatac saavutti hyvän tulostason ja onnistui haastavan ensimmäisen neljänneksen jälkeen kasvattamaan jälleen tulostaan. UPM Plywood teki tasaista tulosta hyvässä markkinatilanteessa.</p> <p class="hugin">UPM Energy paransi tulostaan korkeampien sähkön hintojen ja tuotantomäärien ansiosta. Sähköntuotantoa rajoittivat Olkiluodon voimalaitoksen vuotuinen kunnossapitoseisokki ja neljänneksen aikana heikentynyt vesivoiman saatavuus. </p> <p class="hugin">UPM Specialty Papers nautti hyvästä markkinakysynnästä ja korkeammista hinnoista, mutta ei pystynyt täysin kompensoimaan kohonneita sellukustannuksia.</p> <p class="hugin">Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. Vuoden toisella puoliskolla meillä on kaikki mahdollisuudet vastata asiakaskysyntään korkeammilla toimitusmäärillä. Meneillään olevat kohdennetut kasvuhankkeet parantavat markkina-asemaamme sekä ylläpitävät ja kasvattavat tulostamme. Neljänneksen aikana ilmoitimme uusista kohdennetuista kasvuhankkeista Saksassa ja Kiinassa houkuttelevaan irrokepaperiliiketoimintaan. </p> <p class="hugin">Merkittävät uudistushankkeemme tarjoavat ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia merkittävään pitkän aikavälin tuloskasvuun. Uruguayssa mahdollisen uuden maailmanluokan sellutehtaan toinen valmisteluvaihe etenee hyvin. Houkuttelevissa biomolekyyliliiketoiminnoissa jatkamme valmisteluja mahdollisen teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamon rakentamiseksi Saksaan ja selvitämme mahdollista biopolttoaineliiketoiminnan laajennusta Suomessa.</p> <p class="hugin">Vuonna 2009 UPM määritteli itsensä Biofore-yhtiöksi ja loi uuden, tulevaisuuteen suuntautuneen biometsäteollisuuden käsitteen. Biofore antoi nimen UPM&#58;n uudistumiselle ja energisoi niin UPM&#58;läisiä kuin myös muita sidosryhmiämme. Tehokkuus, innovaatiot ja vastuullisuus ohjasivat toimintaamme entistä voimakkaammin. Biotalouden rajattomat mahdollisuudet innostavat meitä edelleen. Uusiutuvat ja vastuulliset tuotteet sekä innovaatiot, jotka korvaavat fossiilisen talouden ratkaisumalleja, ovat vahvasti UPM&#58;n tulevaisuutta.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Näkymät vuodelle 2018</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Loppuvuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi parempi kuin alkuvuonna 2018.</p> <p class="hugin">Perusteet UPM&#58;n liiketoiminnoille vuonna 2018 ovat myönteiset. Myyntihintojen korotusten odotetaan ylittävän muuttuvien kustannusten nousun vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.</p> <p class="hugin">Vuoden 2018 alkupuoliskon tuloksiin vaikuttivat neljä merkittävää kunnossapitoseisokkia sekä sääolosuhteiden aiheuttamat puunkorjuun rajoitukset. Loppuvuodelle 2018 on suunniteltu yksi merkittävä kunnossapitoseisokki.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcast ja lehdistötilaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2018-07-24-q2" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM's Half Year Financial Report 2018</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana &quot;uskoa&quot;, &quot;odottaa&quot;, &quot;ennakoida&quot;, &quot;aavistaa&quot; tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2017 vuosikertomuksen sivulla 123. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 102-104.</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM&#58;n vuosikertomuksessa.</p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2206846/857810.pdf" target="_blank">UPM Puolivuosikatsaus 2018</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2018 puolivuosikatsauksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen2018-07-17T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.7.2018 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2018 puolivuosikatsauksen 24. heinäkuuta 2018 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee taloudellisen tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2018-07-24-q2" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM's Half Year Financial Report 2018</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvässä roolissa UPM:n EMAS-raportoinnissa2018-07-06T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 06.07.2018 klo 10.00 EET) - UPM on tänään julkaissut sellu- ja paperitehtaidensa EMAS-selonteot (EU Eco-Management and Audit Scheme) laajempana kuin koskaan aikaisemmin. Yhtiö on jo vuosien ajan raportoinut ympäristövaikutuksistaan Euroopan yksiköissä, Kiinassa ja Uruguayssa, mutta nyt selonteot avaavat kattavasti myös yhtiön paikallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja <b class="hugin">Gabriele Wende</b> sanoo, että ympäristöasioiden ohella ihmisiä kiinnostaa yrityksien yhteiskunnalliset vaikutukset. &quot;Tehdas on joka päivä läsnä ihmisten arjessa, joten ei ole yhdentekevää mitä siellä tapahtuu. Siksi haluammekin tarjota varmennettua, konkreettista tietoa esimerkiksi tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta sekä yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa. Ja tieto pitää olla saatavilla helposti&quot;, Wende perustelee.</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n uusi tapa raportoida yhteiskunnallisia asioita ympäristövaikutusten ohella kertoo yhtiön vahvasta sitoutumisesta läpinäkyvyyteen, mikä on myös EMAS-organisaatioiden tavoite&quot;, sanoo <b class="hugin">Kestutis Sadauskas</b>, Director for the Green Economy, the European Commission's Directorate General for the Environment. &quot;Kaikki selonteoissa annetut tiedot ovat riippumattoman asiantuntijan varmentamia. Selonteot tarjoavat paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille luotettavaa tietoa siitä, miten yhtiö edistää kestävää kehitystä. Kannustamme muitakin yrityksiä kehittämään raportointiaan tähän suuntaan&quot;, Sadauskas sanoo. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Matemaattinen malli kulutusvaikutuksista</b></p> <p class="hugin">Laajennetun EMAS-raportoinnin kehittämisessä hyödynnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioitiin yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.<br class="hugin">Etlatieto Oy&#58;n varatoimitusjohtaja <b class="hugin">Jyrki Ali-Yrkkö</b> sanoo, että laskelmia voidaan tehdä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.<br class="hugin">&quot;Malli perustuu Tilastokeskuksen panos-tuotos-tilastoihin. Ne kertovat, miten eri toimialoilla toimivat yritykset hankkivat toisiltaan tuotteita ja palveluja&quot;, Ali-Yrkkö kertoo.</p> <p class="hugin">Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kuuluvat oleellisesti mm. yritystoiminnasta syntyneet paikalliset verotulot sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten kanssa. Näistä ja monista muista yhtiön yhteiskunnallisista vaikutuksista voit lukea lisää&#58;</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/tehdas-luo-ymparilleen-elinvoimaa/" target="_blank">www.upmbiofore.fi </a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/perusperiaatteet/raportointi/emas-raportit/pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi &gt; Vastuullisuus</a></p> <p class="hugin">Virallinen EMAS-rekisteröinti saadaan päätökseen vasta kun yhtiön ympäristöselonteko on hyväksytty.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040-5800 910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | upmbiofore.fi #UPM #biofore</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM mukaan Together for Sustainability -hankkeeseen - tavoitteena vahvistaa hankintaketjujen vastuullisuutta 2018-07-05T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 05.07.2018 klo 10.00 EET) - UPM on liittynyt kemianteollisuuden Together for Sustainability -hankkeeseen (TfS). Hankkeessa mukana olevat jäsenyritykset edistävät ja kehittävät kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan ja jakavat kattavasti toimittajiin liittyviä tietoja, kuten itsenäisten asiantuntijoiden tekemiä audiointiraportteja ja kestävän kehityksen arviointeja.</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n perinteisillä liiketoiminnoilla on vahva linkki kemianteollisuuden toimitusketjuihin, ei ainoastaan raaka-aineiden, vaan myös laitteiden ja palveluiden osalta&quot;, UPM&#58;n hankinnasta vastaava <b class="hugin">Ilkka Nurmi </b>kertoo. &quot;Vaikka emme olekaan kemikaaliyhtiö, liiketoimintaportfoliomme muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Biopolttoaineet ja biokemikaalit ovat yhtiömme kasvavia liiketoimintoja ja niiden kautta tulemme yhä lähemmäs kemian maailmaa&quot;, hän jatkaa. &#160;&#160;</p> <p class="hugin">TfS on standardoinut tavan arvioida ja kehittää toimittajien kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Arviointi kattaa kriittisiä alueita, kuten toiminnan ympäristövaikutukset, työterveyden ja -turvallisuuden, työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet yleisesti, sekä yrityksen johtamisen ja hallinnoinnin. Arvioinnit ja auditoinnit hyödyttävät sekä jäseniä että toimittajia, jotka käyvät arviointiprosessin läpi vain kerran ja välttävät näin eri asiakkaiden tekemät arvioinnit, jotka ovat usein sisällöltään samankaltaisia. <br class="hugin">&quot;Toivotamme UPM&#58;n tervetulleeksi TfS&#58;n jäseneksi ja odotamme yhteistyöltä paljon. Onhan meillä on yhteinen visio, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä toimitusketjuissa&quot;, sanoo TfS&#58;n puheenjohtaja ja Evonik Industriesin hankintajohtaja <b class="hugin">Rüdiger Eberhard</b>.&#160; </p> <p class="hugin">&quot;Vastuullinen hankinta on ollut jo vuosia korkealla UPM&#58;n asialistalla ja olemme tehneet paljon työtä varmistaaksemme, että hankintaketjumme toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Globaalit hankintaketjut ovat kuitenkin niin monimutkaisia, että on välttämätöntä tehdä yhteistyötä, jotta kaikilla olisi laajemmin tietoa toimittajien suoriutumisesta vastuullisuusasioissa. Tämän tiedon avulla pystymme kehittämään hankintaketjujamme oikeaan suuntaan. Tästähän TfS-yhteistyössä on kyse&quot;, Nurmi kertoo. &quot;Odotamme paljon yhteistyöltä muiden TfS-jäsenien kanssa. Pääsemme yhdessä kehittämään TfS&#58;n toimintaa sekä edistämään globaalien hankintaketjujen kehittymistä entistä kestävämpään suuntaan&quot;, Ilkka Nurmi päättää. </p> <p class="hugin">Lisää TfS-aloitteesta (EN)&#58;&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//tfs-initiative.com/" target="_blank">https&#58;//tfs-initiative.com/</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Hankintajohtaja Ilkka Nurmi, UPM, puh. 040-5800 910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | upmbiofore.fi #UPM #biofore</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Together for Sustainability (TfS) </b><br class="hugin">TfS AISBL on kemianteollisuuden yhteinen hanke edistää hankintaketjujen kestävää kehitystä. Se perustettiin vuonna 2011 kehittämään ja toteuttamaan globaalia ohjelmaa, jolla arvioidaan, auditoidaan ja kehitetään kemianteollisuuden hankintaketjuja. Aloitteessa on tällä hetkellä mukana maailmanlaajuisesti 20 jäsenyritystä ja sen tavoitteena on kasvaa globaalisti. TfS on Ceficin yhteistyökumppani. Sen tavoitteena on hyödyttää sekä sen jäsenyrityksiä että heidän toimittajiaan. Näin toimimalla ympäristöön sekä ympäröivään yhteiskuntaan liittyvät olosuhteet kehittyvät jatkuvasti kaikkien oleellisten sidosryhmien hyväksi, mukaan lukien työntekijät, naapurusto, paikallisyhteisöt ja yhteiskunta kokonaisuudessaan. TfS&#58;n prosessit kattavat arviointeja ja auditointiprosesseja. Sen jäsenet voivat itsenäisesti soveltaa näitä prosesseja vastuullisen hankinnan toiminnoissaan. <a class="hugin" href="http&#58;//www.tfs-initiative.com" target="_blank">http&#58;//www.tfs-initiative.com</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kehittyneet biopolttoaineet ohituskaistana vähähiiliseen liikenteeseen - UPM Biopolttoaineet on tyytyväinen EU:n alustavaan uusiutuvan energian direktiiviin2018-06-20T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.06.2018 klo 10.00 EET) - Euroopan unionissa on päästy alustavaan sopuun päivitetystä uusiutuvan energian direktiivistä. UPM Biopolttoaineet on tyytyväinen pakolliseen kehittyneiden biopolttoaineiden velvoitteeseen kaikissa EU-maissa. Velvoite alkaa 0,2 prosentista tuplalaskettuna vuonna 2022 ja nousee 3,5 prosenttiin vuonna 2030.</p> <p class="hugin">&quot;UPM Lappeenrannan biojalostamo, jossa on ensimmäisenä maailmassa alettu valmistaa uusiutuvaa puupohjaista dieseliä kaupallisessa mittakaavassa, on osoittanut aidosti kestävien biopolttoaineiden mahdollisuudet. UPM BioVerno, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, on löytänyt vankat markkinat. EU&#58;n päätökset lisäävät entisestään kiinnostusta kestäviin biopolttoaineisiin ja vahvistavat matalan ILUC&#58;n omaavien polttoaineiden, kuten UPM BioVernon, asemaa. Näillä polttoaineilla on pieni riski aiheuttaa epäsuoria päästöjä tai maankäytön muutosta&quot;, sanoo <b class="hugin">Sari Mannonen</b>, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 5" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2200217/129058.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">UPM Lappeenrannan biojalostamo aloitti tuotannon vuoden 2015 alussa. Viime vuosien aikana UPM on hankkinut vahvan aseman kehittyneiden biopolttoaineiden markkinoilla kiinnittämällä huomiota erityisesti tuotteen laatuun, alhaisiin kasvihuonekaasu- ja lähipäästöihin sekä erinomaiseen, sertifikaateilla vahvistettuun kestävyyteen. </p> <p class="hugin">&quot;Olemme tyytyväisiä, että kehittyneet biopolttoaineet on nyt tunnustettu ohituskaistaksi vähähiiliseen liikenteeseen koko EU&#58;n alueella. Yhä useammat maat tekevät kansallisia suunnitelmia liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja siinä kestävillä biopolttoaineilla on merkittävä rooli, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan&quot;, sanoo johtaja <b class="hugin">Marko Janhunen </b>UPM&#58;n sidosryhmäsuhteista. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin"><b class="hugin">Sari Mannonen</b>, johtaja, UPM Biopolttoaineet<br class="hugin">Puh. 045&#160;265 1345<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com" target="_blank">sari.mannonen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Marko Janhunen</b>, johtaja, UPM Sidosryhmäsuhteet <br class="hugin">Puh. 050&#160;590 0047<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;marko.janhunen@upm.com" target="_blank">marko.janhunen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Capital Markets Day: UPM tähtää korkeammalle uudistumalla ja kasvattamalla tulostaan2018-05-31T16:20:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 31.5.2018 klo 16.20 EET) - UPM&#58;n Capital Markets -tapahtumassa Lontoossa esiteltiin yhtiön arvonluontia ja vahvoja tuloskasvumahdollisuuksia.</p> <p class="hugin">&quot;Tavoittelemme erinomaisia tuottoja osakkeenomistajille vahvoilla tuloksilla ja avaamalla mahdollisuuksia tuloskasvuun. Yhtiön markkinalähtöinen liiketoimintamalli, eriytetyt liiketoimintastrategiat sekä hallittu ja tehokas pääoman allokointi ovat yhtiön arvonluonnin keskiössä. Kilpailuetumme pohjautuu tänä päivänä vahvasti myös innovaatioihin ja vastuullisuuteen, jotka avaavat merkittävästi uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa&quot;, sanoo UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Kasvutalouksien keskiluokka, kaksi miljardia uutta kuluttajaa, muovaavat globaalia kysyntää ensi vuosikymmenellä merkittävästi. Vastattaessa tähän kysyntään kestävät ja turvalliset ratkaisut luovat ainoan vankan perustan pitkän aikavälin arvonluonnille. UPM&#58;n liiketoiminnoille tämä tulevaisuus tarjoaa rajattomasti kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n tulevien vuosien merkittävimmät kasvukärjet ovat uusiutuvat, korkean arvon kuitutuotteet, erikoispakkausmateriaalit sekä molekulaariset liiketoiminnot, kuten biopolttoaineet ja puupohjaiset biokemikaalit. Meillä on näissä liiketoiminnoissa ainutlaatuiset kilpailulähtökohdat. Kaikissa näissä liiketoiminnoissa kysyntänäkymät ovat vahvat ja niitä tukevat globaalit megatrendit. Liiketoiminnoillamme on hyvät edellytykset toimittaa kestäviä ratkaisuja tähän kasvavaan kulutuskysyntään.&quot; </p> <p class="hugin">&quot;UPM on paremmassa asemassa kuin koskaan. Tulevina vuosina pyrimme ohjaamaan enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistumiseen ja samanaikaisesti jakamaan houkuttelevaa osinkoa osakkeenomistajille ja säilyttämään liikkumatilan vahvassa taseessamme&quot;, Pesonen toteaa.</p> <p class="hugin">Kaikki Capital Markets Day -tapahtuman englanninkieliset esitykset ja webcast-nauhoite ovat saatavilla <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/Investors/Reports-Presentations/2018/Pages/default.aspx" target="_blank">UPM&#58;n verkkosivuilla</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 02041 50004<br class="hugin">Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, UPM, puh. 040 595 3202</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh&#58; 02041 50033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a> #UPM #biofore</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM esittelee biotalouden rajattomia mahdollisuuksia PulPaper 2018 -messuilla2018-05-28T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.5.2018 klo 13.00 EET) - UPM on mukana PulPaper 2018 -messuilla Helsingissä 29.-31.5.2018. Tapahtuman teemana on tulevaisuuteen suuntautunut &quot;Visit tomorrow today&quot;. Uusien innovaatioiden ja teknologioiden avulla metsäteollisuus kehittyy digitalisoituvassa maailmassa ympäristöä kunnioittaen. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n messuosaston Biofore Gallery -tuotenäyttely havainnollistaa uusiutuvan biomassan monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Uusia kiertotalouden biotuoteinnovaatioita edustavat muun muassa UPM&#58;n puupohjainen uusiutuva UPM BioVerno -dieselpolttoaine liikennekäyttöön ja UPM BioVerno -nafta, jota voidaan käyttää korvaamaan fossiilisia raaka-aineita biomuoveissa. Yhtiön puupohjaisia biokemikaaleja edustaa GrowDex®-solukasvatusalusta, jota voidaan käyttää syöpähoitojen tutkimuksessa ja kehityksessä.</p> <p class="hugin">Tuotenäyttely esittelee lisäksi UPM&#58;n monipuoliset erikoispakkausmateriaalit&#58; tarralaminaatit, tarrapaperit sekä joustopakkausmateriaalit etiketöintiin, pakkamiseen ja kääreisiin. Esillä on myös uusi ligniiniin perustuva WISA BioBond -liimausteknologia, jossa 50 % vaneriliiman valmistukseen käytettävästä öljypohjaisesta fenolista on korvattu sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvällä biopohjaisella ligniinillä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Kiinnostava, innovaatiovetoinen ja kestävä tulevaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n seitsemästä puheenvuorosta viisi on messuvieraille maksuttomalla Future Squarella ja kaksi maksullisissa seminaareissa. Toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> puhuu metsäteollisuuden uudistumisesta Business Forum -seminaarin pääpuhujana tiistaina. </p> <p class="hugin">Muissa puheenvuoroissa yhtiö kertoo muun muassa siitä, miten se vastaa väestönkasvun mukanaan tuomaan kuluttajakysynnän kasvuun kestävillä ja turvallisilla ratkaisuilla. Teknologinen kehitys tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia yhtiön liiketoiminnoille innovoida tuotteita, jotka vastaavat globaaleihin megatrendeihin, kuten ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja resurssien niukkuuteen.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Tulevaisuuden ammattilaiset keskipisteenä kolmantena messupäivänä</b></p> <p class="hugin">Torstaina 31.5. messujen keskiössä ovat nuoret ja opiskelijat. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle uusia työpaikkoja avautuu kaikkialla metsäteollisuudessa. UPM tarvitsee kokonaan uudenlaista osaamista erityisesti kemianteollisuuden alalla ja uusissa liiketoiminnoissa.</p> <p class="hugin">Yhtiö esittelee myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin räätälöityä UPM Bioforce Graduate -harjoitteluohjelmaa. Ohjelmaan valitut harjoittelijat työskentelevät eri tehtävissä yhtiön eri toimintamaissa. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#58;n puheenvuorot PulPaper 2018 -messuilla</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Tiistai 29.5. </b><br class="hugin"><b class="hugin">12.35 Business Forum. Maksullinen tapahtuma</b>.<br class="hugin">KEYNOTE&#58; The turnaround story of the forest industry <br class="hugin"><i class="hugin">Jussi Pesonen, CEO, UPM </i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Keskiviikko 30.5.</b><br class="hugin"><b class="hugin">13.30 Pulpaper Conference. Maksullinen tapahtuma.</b><br class="hugin">Business case&#58; Renewable biofuels as fast track in reducing transport emissions<br class="hugin"><i class="hugin">Sari Mannonen, Vice President, UPM Biofuels </i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">9.30 - 9.50 Future Square. Maksuton tapahtuma.</b><br class="hugin">Responsibility is good business<br class="hugin"><i class="hugin">Sami Lundgren, Vice President, Environment and Responsibility, UPM</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">11.10 - 11.30 Future Square. Maksuton tapahtuma. </b><br class="hugin">UPM Biochemicals - limitless potential of bioeconomy <br class="hugin"><i class="hugin">Pia Nilsson, Senior Manager, Business Development, UPM Biochemicals</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">13.20 - 13.40 Future Square. Maksuton tapahtuma.</b><br class="hugin">Aiming higher with Biofore&#58; UPM Kymi to be the worldclass pulp mill <br class="hugin"><i class="hugin">Jyri Kylmälä, General Manager, UPM Kymi pulp mill</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Torstai 31.5.</b><br class="hugin"><b class="hugin">10.30 - 11.20 Future Square. Maksuton tapahtuma.</b><br class="hugin">Panel Discussion&#58; Future competence needs in the bioforestry industry<br class="hugin"><i class="hugin">Sari Hörkkö, Director, UPM Pulp, Stakeholder relations</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">13.00 - 13.45 Future Square. Maksuton tapahtuma.</b><br class="hugin">Starting a career with a trainee programme <br class="hugin"><i class="hugin">Ninni Pasanen, Bioforce Trainee, Sales Europe, UPM Pulp</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040&#160;580 0910<br class="hugin">Johtaja Sari Mannonen, UPM Biofuels, puh. 045&#160;265 1345<br class="hugin">Sidosryhmäjohtaja Sari Hörkkö, UPM Pulp, puh. 040&#160;701 5901<br class="hugin">Liiketoiminnan kehityspäällikkö Pia Nilsson, UPM Biochemicals, puh. 040&#160;558 7829</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> #UPM #biofore</p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">PulPaper 2018 </b><br class="hugin">Metsäteollisuuden johtavan kansainvälisen tapahtuman ohjelmateema - Visit tomorrow today - katsoo tiukasti tulevaisuuteen. PulPaperin konferenssiohjelmassa aiheina ovat muun muassa kiertotalous, 3D-tulostus, biotalous, ilmastonmuutos, digitalisaatio ja teollisen internetin mahdollisuudet. Visioinnin vastapainona konkreettista tarttumapintaa tuovat yritysten käytännön esimerkit. Ohjelmien esityskieli on pääosin englanti. Samaan aikaan PulPaperin kanssa järjestetään myös uusi Wood &amp; Bioenergy sekä pakkaus- ja materiaalinkäsittelyalan suurtapahtuma PacTec. Tapahtuman sisäänpääsy on maksuton - <a class="hugin" href="http&#58;//www.pulpaper.fi" target="_blank">www.pulpaper.fi</a> #pulpaper2018</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​