Ympäristöministeriö ja UPM sopimukseen metsien suojelusta Kainuussa

Ympäristöministeriö ja UPM tiedottavat

(UPM, Helsinki, 28.1.2011 klo 10) – Ympäristöministeriö ja UPM ovat sopineet Kainuussa UPM:n metsissä sijaitsevien Natura 2000 -suojelukohteiden ja valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvien kohteiden korvauksesta. Valtio ostaa UPM:ltä suojelutarkoituksiin noin 380 hehtaarin alueen Sotkamon Losonvaarasta ja Paltamon Humalalammelta. Lisäksi yhtiön suostumuksella Kainuuseen perustetaan UPM:n maille noin 330 hehtaarin verran luonnonsuojelulain mukaisia yksityisiä suojelualueita. Sopimuksen kokonaisarvo on 3,4 miljoonaa euroa. Osa kauppahinnasta toteutetaan maanvaihtona.

Yksityisistä suojelualueista suurin on Kuhmon Kokkamo-Kylmäjärven alue, jonka pinta-ala on 220 hehtaaria. Maisemallisesti arvokkaalla harjuselänteellä on erämaisia harjujärviä, jotka vaihtelevat tummavetisistä suolammista kirkasvetisiin pohjavesilampiin. Lähes luonnontilaisen alueen monet lammet ovat soiden ympäröimiä.

Luonnonarvoiltaan merkittävin kohde on Sotkamon Losonvaara, jossa on puustoisia soita ja luonnontilaista vaaranlakimetsää. Huomattava osa alueesta sijaitsee yli 300 metrin korkeudessa. Alueella on runsaasti erityyppisiä luonnontilaisia korpia.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki iloitsee syntyneestä sopimuksesta. ”Olemme saaneet suojeluun alueita, jotka ovat luontoarvoiltaan merkittäviä koko valtakunnan mittakaavassa. Kohteiden luonnontilaisuus ja komea harjumaasto tuovat arvokkaan lisän maamme monimuotoisen luonnon turvaamiseen. Lisäksi olen iloinen siitä, että pitkällinen keskustelu UPM:n kanssa johti tähän hyvään tulokseen.”

"Asiasta neuvoteltiin pitkään. Olemme tyytyväisiä, että pääsimme sopimukseen Kainuun metsiemme suojelukohteista", UPM:n maankäytöstä ja kiinteistöistä vastaava johtaja Jorma Saarimaa toteaa. "Neuvotteluja UPM:n muualla sijaitsevien Natura 2000 -kohteiden korvauksista voidaan jatkaa tältä pohjalta.”

UPM omistaa Suomessa 900 000 hehtaaria metsää, josta 770 000 hehtaaria on metsätalouskäytössä. Yhtiö on jo aiemmin myynyt tai luovuttanut vaihtomaana alueitaan valtiolle suojelutarkoituksiin noin 17 000 hehtaaria.

Lisätietoja:
Maankäyttö- ja kiinteistöjohtaja Jorma Saarimaa, UPM, puh. 0400 254 084
Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminnan johtaja Risto Laaksonen, UPM, puh. 040 554 5701
Metsänhoitaja Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 284 244,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tarkastaja Marja Manninen, Kainuun ELY-keskus, puh. 040 743 8078,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi