Yhdysvaltain oikeusministeriön kilpailuviranomainen ei nosta rikossyytteitä UPM:ää vastaan

(UPM, Helsinki, 20.2.2006) – Yhdysvaltain oikeusministeriön kilpailuviranomainen on ilmoittanut UPM:lle, ettei se aio nostaa rikossyytteitä yhtiötä vastaan Yhdysvaltojen tarralaminaattimarkkinoiden kilpailijayhteistyötä koskevassa rikostutkinnassa.

Lisäksi Yhdysvaltain oikeusministeriö on myöntänyt UPM:lle täyden ehdollisen vapautuksen syytteistä koskien mahdollista aikakauslehtipaperien hintojen sopimista. Vapautus tarkoittaa, ettei Yhdysvaltain oikeusministeriö aio nostaa rikossyytteitä eikä käynnistä oikeusprosessia UPM:ää vastaan.

Molemmat vapautukset edellyttävät UPM:n täyttä ja jatkuvaa yhteistyötä Yhdysvaltain oikeusministeriön kilpailuviranomaisen kanssa. Vapautukset koskevat yhtiötä sekä UPM:n nykyistä ja entistä henkilöstöä, lukuun ottamatta yhtiön entistä toimitusjohtaja Juha Niemelää.

Elokuussa 2003 UPM otti vastaan tarralaminaattimarkkinoiden kilpailua koskevan haasteen Yhdysvaltain oikeusministeriön kilpailuviranomaisilta. UPM päätti 15.1.2004 ottaa yhteyttä Euroopan unionin, Yhdysvaltain, Kanadan ja myöhemmin muiden maiden kilpailuviranomaisiin. Euroopan unionin, sen useiden jäsenvaltioiden, Kanadan ja eräiden muiden maiden viranomaiset ovat jo aiemmin ilmoittaneet myöntäneensä UPM:lle täyden ehdollisen vapautuksen koskien toimintatapoja, joista yhtiö on antanut tietoja viranomaisille.

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä, UPM, puh. 0204 15 0407