YT-neuvottelut päätökseen UPM:n Kymin tehtaalla Kuusankoskella

UPM:n Kymin tehtaalla Kuusankoskella on saatu päätökseen YT-neuvottelut paperitehtaan PK 1:n ja PK 2:n tuotannon lopettamisesta ja siihen liittyvistä henkilöstöjärjestelyistä. Syyskuun 13. päivä alkaneet neuvottelut tarkentuivat koskemaan 59 henkilöä aikaisemmin ilmoitetun 65 sijasta.

Neuvottelujen lopputuloksena paperikoneet pysähtyvät tämän vuoden loppuun mennessä. Henkilöstöjärjestelyiksi on sovittu mm. erilaiset eläkejärjestelyt sekä henkilöiden sijoittamiset uusiin tehtäviin UPM:n Kuusankosken tehtailla ja konsernissa. Henkilöstöjärjestelyt pyritään toteuttamaan vuoden 2006 aikana.

PK 1:n ja PK 2:n pysäyttämisen syynä on kannattamaton toiminta. Nämä Kymin tehtaan vanhimmat paperikoneet on rakennettu vuonna 1935 ja 1936. Niillä on valmistettu konekiillotettua, valkaistua voimapaperia, ja niiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 20 000 tonnia. Paperin loppukäyttöalueet ovat pakkausteollisuuden pussit, tarrat ja laminaatit. Tuotannon loputtua valtaosa koneiden tuotevalikoimasta siirtyy valmistettavaksi UPM:n Tervasaaren tehtaalla.

UPM:n Kymin tehdas on paperin- ja selluntuotannon integraatti, jonka palveluksessa on tällä hetkellä 1 250 henkilöä. Tehdas jatkaa päällystettyjen ja päällystämättömien hienopapereiden valmistusta kolmella paperikonelinjalla, joiden vuosittainen yhteiskapasiteetti on 940 000 tonnia. Tulevaisuudessa tehtaan tavoitteena on edelleen kehittää näiden paperikonelinjojen toimintaa. Tehtaalla valmistetun hienopaperin käyttöalueita ovat muun muassa korkealaatuiset painotyöt, mainospainotuotteet, kirjat, aikakauslehdet, kirjekuoret, lomakkeet sekä tulostus- ja kopiointipaperit.


Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Yngve Lindström, UPM Kymi, puh. 0204 15 3600
Henkilöstöjohtaja Martti Purmonen, UPM Kymi, puh. 0204 15 3696

UPM
Viestintä
21.10.2005