Walki Wisa jatkaa toiminnan kehittämisohjelmaa

Walki Wisa jatkaa toimintansa kehittämistä, jonka ensimmäisessä vaiheessa yhtiön organisaatio uudistettiin vuoden 2004 aikana. Tällä viikolla on Pietarsaaren ja Valkeakosken tehtailla nimitetty työryhmät, joiden tavoitteena on selvittää eri tapoja toiminnan tehostamiseksi. Eri henkilöstöryhmät ovat edustettuna työryhmissä.

Kiristyneestä markkinatilanteesta ja kustannustason noususta johtuen Walki Wisan kannattavuus on viime vuosien aikana heikentynyt merkittävästi. Yhtiön toiminnan pitkän aikavälin kannattavuuden turvaaminen edellyttää kaikkien kustannustekijöiden arviointia ja kustannusten karsintaa. Kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä on keskusteltu eri henkilöstöryhmien kanssa kuluneen vuoden aikana ja tiedusteltu muun muassa työntekijöiden ja toimihenkilöiden halukkuutta siirtyä eläkkeelle.

Lisätietoja antaa:
Yksikönjohtaja Ari Rinkinen, puhelin 0204 163 000 tai matkapuhelin 040 504 7898.

Walki Wisa
21.4.2005


Walki Wisa on UPM:n tytäryhtiö, joka valmistaa kääremateriaaleja mm. paperi,- puu- ja terästeollisuudelle. Yhtiön liikevaihto oli 299 miljoonaa euroa vuonna 2004. Walki Wisalla on tuotantolaitoksia Suomessa Pietarsaaressa ja Valkeakoskella sekä Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa.