Voikkaan Yritysalueen uudet yritykset luoneet yli 100 työpaikkaa - Voikkaan perinnehuone avataan loppuvuodesta

(UPM, Helsinki, 05.03.2007) - UPM:n Voikkaan tehtaan alueelle perustetulla Voikkaan Yritysalueella toimii tällä hetkellä kahdeksan yritystä, jotka ovat työllistäneet yli 100 tehtaan entistä työntekijää. Syksyllä tehtaan tiloissa toimintansa aloittanut Kouvola Cargo Handling Oy on jo vuokrannut lisää tilaa alueelta. Toiminnan laajentamisen myötä syntyy 15 uutta työpaikkaa jo rekrytoidun 13 henkilön lisäksi.

"Tähän mennessä UPM on neuvottelut kaikkiaan noin 80 yrityksen kanssa toiminnan aloittamiseksi Voikkaan Yritysalueella. Toimitiloista on vuokrattu noin 20 %. UPM Kiinteistöt jatkaa neuvotteluja yritysten löytämiseksi alueelle", kertoo johtaja Aki Kohonen.

Kaikkiaan 441 voikkaalaisella 678:sta on uusi työ- tai koulutuspaikka. Eläkejärjestelyjen piiriin on siirtynyt 79 henkilöä. UPM:n sisällä uusiin tehtäviin on sijoittunut 121 henkilöä. Työpaikan UPM:n ulkopuolelta on saanut 174 henkilöä. Muutosturvaan sisältyvän ammatillisen koulutuksen on aloittanut 86 henkilöä. Voikkaan koneiden purkamista ja kiinteistön hoitoa varten tehtaalle jää noin 60 henkilöä vuoden 2007 loppuun saakka. UPM on myöntänyt starttirahaa yritystoiminnan käynnistämiseen 16 yritykselle, jotka työllistävät vajaat 25 henkilöä.

UPM jatkaa tukitoimia 158 työtä vailla olevan henkilön uudelleen sijoittumiseksi yhdessä työvoimaviranomaisten ja rekrytointiyrityksen kanssa. Lisäksi Voikkaan työntekijöiden takaisinottoaikaa on jatkettu 24 kuukauteen, jonka aikana he saavat säännöllisesti tietoa yhtiössä avoinna olevista työpaikoista.

UPM:llä on hyviä kokemuksia myös aikaisemmasta uudelleensijoitusohjelmasta, sillä vuonna 2004 puutuotetoimialan rakennemuutoksessa työpaikkansa menettäneistä 672 henkilöstä 91 % löysi ratkaisun kaksi vuotta kestäneen ohjelman aikana.

UPM kunnostaa Voikkaan paloaseman yhteyteen perinnehuoneen, jossa esitellään tehtaan historiaa, tuotantoa ja henkilöstöä vuosilta 1897 - 2006. Vuonna 1913 valmistunut paloasema kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittäviin rakennuksiin Kymenlaaksossa. Tavoitteena on esineistön, valokuvien ja muun materiaalin avulla kuvata työelämää tehtaalla ja ammattitaidon kehitystä vuosikymmenten aikana. Tila avataan kunnostuksen jälkeen loppuvuodesta, ja on tarkoitettu tehtaan entiselle henkilökunnalle sekä ulkopuolisille kävijöille.

Lisätietoja antaa:
Tuotantoyksikön johtaja Aki Kohonen, UPM, puh. 040-5295220