Vesa Vainio jatkaa UPM:n hallituksen puheenjohtajana

(UPM, Helsinki, 27.3.2007 klo 18.30) – UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Vesa Vainion ja varapuheenjohtajiksi Jorma Ollilan sekä Berndt Brunowin.

Lisäksi hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastuskomitean (Audit Committee) puheenjohtajana Michael C. Bottenheim ja jäseninä Wendy E. Lane ja Veli-Matti Reinikkala; henkilöstökomitean (Human Resources Committee) puheenjohtajana Berndt Brunow ja jäseninä Georg Holzhey, Ursula Ranin ja Françoise Sampermans sekä nimitys- ja hallinnointikomitean (Nomination and Corporate Governance Committee) puheenjohtajana Jorma Ollila ja jäseninä Karl Grotenfelt ja Georg Holzhey.