Vesa Vainio jatkaa UPMn hallituksen puheenjohtajana

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Vesa Vainion ja varapuheenjohtajiksi Jorma Ollilan sekä Gustaf Serlachiuksen.

Lisäksi hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastuskomitean (Audit Committee), puheenjohtajana Michael C. Bottenheim ja jäseninä Martti Ahtisaari ja Françoise Sampermans, henkilöstöasioiden komitean (Human Resources Committee), puheenjohtajana Vesa Vainio ja jäseninä Berndt Brunow ja Georg Holzhey, sekä nimeämiskomitean (Nomination Committee), puheenjohtajana Gustaf Serlachius ja jäseninä Karl Grotenfelt ja Jorma Ollila.

Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia lukuun ottamatta Georg Holzheyta, joka on ollut yhtiön palveluksessa viimeisen kolmen vuoden aikana. Georg Holzhey oli UPM:n johtajiston jäsen vuonna 2002.

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
24.3.2004