Vesa Vainio jatkaa UPM:n hallituksen puheenjohtajana

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Vesa Vainion ja varapuheenjohtajiksi Jorma Ollilan sekä Berndt Brunowin.

Lisäksi hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastuskomitean (Audit Committee), puheenjohtajana Michael C. Bottenheim ja jäseninä Martti Ahtisaari ja Wendy E. Lane, henkilöstökomitean (Human Resources Committee), puheenjohtajana Berndt Brunow ja jäseninä Georg Holzhey ja Françoise Sampermans, sekä nimeämiskomitean (Nomination Committee), puheenjohtajana Karl Grotenfelt ja jäseninä Jorma Ollila ja Berndt Brunow.

Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia lukuun ottamatta Georg Holzheyta, joka on ollut yhtiön palveluksessa viimeisen kolmen vuoden aikana. Georg Holzhey oli UPM:n johtajiston jäsen vuonna 2002.

UPM
Viestintä
31.3.2005