Vesa Vainio jatkaa UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajana

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaksi varatuomari, ministeri Vesa Vainion ja varapuheenjohtajiksi vuorineuvos Gustaf Serlachiuksen sekä White & Case -lakiasiaintoimiston osakas Carl H. Amon III:n.

Lisäksi hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastuskomitean (Audit Committee), puheenjohtajana Michael C. Bottenheim ja jäseninä Martti Ahtisaari ja Gustaf Serlachius, palkkiokomitean (Human Resources Committee), puheenjohtajana Vesa Vainio ja jäseninä Carl H. Amon III ja Berndt Brunow, sekä nimeämiskomitean (Nomination Committee), puheenjohtajana Gustaf Serlachius ja jäseninä Michael C. Bottenheim ja Jorma Ollila.

 

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
19.3.2003