Verlan maailmanperintökohteessa tehdään maisemanhoitotöitä

(UPM, Kouvola, 4.2.2010) – Unescon maailmanperintökohteessa Verlassa tehdään maisemanhoitotöitä, joiden tavoitteena on palauttaa kulttuuriympäristön maisema-arvoja. Vanhojen ja epäterveiden puiden poistolla pyritään turvaamaan myös rakennusten säilyminen sekä asukkaiden ja kohteessa vierailevien turvallisuus.

Puuston poisto kohdistuu pääasiassa huonokuntoisiin lehtipuihin ja maisemaa peittävään lehti- ja havupuustoon. Rantojen vanhat tervalepät ja alueen vanhat ja elinvoimaiset männyt säästetään. Maisemanhoitotöiden toteuttamisesta vastaa UPM Silvesta ja puiden kaato tehdään pääasiassa metsurityönä.

Maisemanhoitotyöt perustuvat Verlan maisemanhoitosuunnitelmaan ja tutkimuksiin, joissa vanhoista valokuvista on voitu päätellä alueen puuston vaiheita eri vuosikymmeniltä. Tavoitteena on luoda tehtaan toiminnan aikainen asutun oloinen kylämaisema. Verlan pahvitehtaan toiminta päättyi vuonna 1964.

Tervetuloa tutustumaan Verlan maisemanhoitotöihin tiistaina 9.2.2010 klo 13.00. Paikalla Verlassa metsänuotion äärellä töistä vastaavan UPM Silvestan operaatioesimies Topi Savijärvi ja metsurit, sekä oikea hevosmetsuri Miika Åfelt, joka vastaa puiden siirrosta herkässä ympäristössä.

Lisätietoja antavat:

Intendentti Tarja Antikainen, Verlan tehdasmuseo, puh. 02041 52288
Operaatioesimies Eevariikka Ruopas, UPM Silvesta, puh. 0400 545 645
Ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen, UPM Metsä, puh. 02041 64652

Verlan tehdasmuseo
UPM:n omistama ja ylläpitämä Verlan tehdasmuseo on Unescon maailmanperintökohde. Maailmanperintökohteen hoitokuntaan kuuluu mm. omistajien ja museoviraston edustajia. Verlassa ovat koettavissa Suomen metsäteollisuuden historian varhaisvaiheet elävänä kokonaisuutena: alkuperäisenä säilyneet tehdasrakennukset koneineen, ruukkialue ja idylliset 1800-luvun työläismökit, jotka ovat nykyään lomailijoiden vuokrattavissa. Ruukkikylässä on kesäisin myös avoinna erilaisia pajoja ja puoteja. Vanha pahvitehdasmiljöö sijaitsee Verlankosken äärellä Pohjois-Kymenlaaksossa, noin 30 kilometriä Kouvolan keskustasta. Tehdasmuseo on avoinna 2.5.-12.9. ti-su klo 10-17. Verlassa järjestetään laskiaistapahtuma 14.2. klo 11-15.

www.verla.fi

UPM Silvesta
UPM Silvesta vastaa metsänhoitotöiden toteuttamisesta UPM:n omissa metsissä ja UPM Metsän asiakkaiden metsissä. UPM Silvesta tekee metsänhoitotöitä sopimuksen mukaan myös muille asiakkaille.

www.silvesta.fi

UPM Metsä
UPM Metsä vastaa UPM:n Suomen tehtaiden puunhankinnasta ja yhtiön metsistä. Suomessa. Yhtiö omistaa metsää noin 915 000 hehtaaria, ja yhtiöllä on myös oma taimitarha. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM Metsä tekee vuosittain yli 30 000 puukauppaa ja tarjoaa metsänomistajille monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja sekä Bonvesta-tontteja ja -metsäpalstoja. UPM Metsällä on yli sata metsäpalvelutoimistoa eri puolilla Suomea.

www.upm-kymmene.fi/metsa
www.puukauppa.com
www.bonvesta.fi