Venäjältä hankittavan puun alkuperän seurantajärjestelmä

Eri tuotteiden koko tuotantohistoria niissä käytettävien raaka-aineiden alkuperästä lähtien kiinnostaa lisääntyvässä määrin eri yritysten asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Sama koskee paperintuottajia ja painotuotteiden kustantajia - ihmiset haluavat tietää, mistä lehdissä tai luettelossa käytettävän paperin pääraaka-aine, puu, on peräisin.

Kasvava mielenkiinto puun alkuperää kohtaan oli alkuunpanijana yhteisprojektissa, johon ovat osallistuneet saksalainen postimyyntiyhtiö Otto Versand ja saksalainen sanomalehti- ja aikakauslehtikustantaja Axel Springer Verlag sekä UPM-Kymmene. Projektin tavoitteena on ollut lisätä paperin toimitusketjun läpinäkyvyyttä. Projektin tulos on raportti Venäjältä hankittavan puun alkuperän seurannasta (Tracing Russian Wood Imports). Tämä raportti ja sen osana kehitetty internetsivusto, www.upm-kymmene.com/tracingimports, selvittää, miten UPM-Kymmene seuraa Venäjältä tuotavan puun hankintaa. Internetsivusto tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden paneutua UPM-Kymmenen puunhankintamenettelyyn ja tapaan seurata Venäjältä tuotavan puun alkuperää.

UPM-Kymmene tuo noin 13 % suomalaisilla tehtailla käytettävästä puusta Venäjältä. Raportti selvittää lyhyesti Venäjän oloja yleisesti sekä sikäläisiä metsänhoitomenetelmiä. Se sisältää myös kahden venäläisen osapuolen, Venäjän Metsähallinnon ja Venäjän Greenpeacen kriittisen arvion UPM-Kymmenen seurantajärjestelmästä. Raportissa on myös ulkopuolisen auditoijan, Det Norske Veritasin (DNV) lausunto järjestelmän toimivuudesta.

UPM-Kymmene on sitoutunut noudattamaan puunhankinnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkii ympäristövaikutusten minimointiin.Tuotteiden laatu, kustannustehokkuus, vastuullinen toiminta ja yhteiskunnan ja omistajien etujen huomointi ovat myös toiminnan peruslähtökohtia. Projektin yhteistyökumppanit Otto Versand ja Axel Springer toimivat samojen periaatteiden mukaisesti. Nyt valmistunut yhteistyöprojekti on osa toiminnan kehittämistä ja tapa käydä keskustelua paperin toimitusketjun vaikutuksista.

Lisätietoja: UPM, Tracing Russian wood -sivustolta (Englanniksi).
tai:

Otto Versand, Dr. Johannes Merck, puh. +49 40 6461 8430
Axel Springer Verlag, Mr. Florian Nehm, puh. +49 40 347 261 57
UPM-Kymmene, Ulrich Neumann, puh. +49 40 341 021 06
UPM-Kymmene, Päivi Salpakivi-Salomaa, puh. +358 204 163 862

UPM-Kymmene
Painopaperit/Viestintä
1.10.2001