Valkoselkätikoilla hyvä pesintävuosi

WWF:n, Metsähallituksen, alueellisten ympäristökeskuksien ja laajan lintuharrastajajoukon selvityksissä varmistettiin tänä kesänä 53 valkoselkätikan (Dendrocopos leucotos) pesintää. Pesiä löytyi eniten Etelä-Karjalasta, ja löydetyistä pesistä kuoriutui arviolta 140-145 poikasta. Valkoselkätikkatyöryhmä arvioi, että Suomessä on pesinyt tänä vuonna 65-70 paria.

Metsähallitus ja UPM aloittivat tänä vuonna yhteistyön valkoselkätikkojen esiintymisen selvittämiseksi talousmetsissä. Tavoitteena on luonnonhoidon keinoin turvata tämän uhanalaisten lajin elinmahdollisuuksia. Etelä- ja Pohjois-Karjalassa yhtiön mailla ja lähiympäristöissä tehtiin havaintoja valkoselkätikoista, mutta pesimäreviirejä ei vielä lötynyt.

Valkoselkätikka elää vanhoissa lehtipuuvaltaisissa metsissä. Sopivien elinympäristöjen väheneminen 1950-luvulta lähtien on aiheuttanut kannan romahtamisen. WWF aloitti suojelutyön metsälinnustomme uhanalaisimman lajin pelastamiseksi vuonna 1987, ja kolme vuotta sitten valkoselkätikan suojelutyön koordinointi siirtyi Metsähallituksen luontopalvelujen vastuulle.

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, UPM Metsä, puh. 0204 16 3794
Suunnittelija Timo Laine, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut, puh. 040 588 1766