VTT, TKK ja UPM perustavat Suomen Nanoselluloosakeskuksen

(UPM, Helsinki, 14.2.2008 klo 16.15) – VTT, Teknillinen korkeakoulu TKK ja UPM ovat tänään perustaneet Suomen Nanoselluloosakeskuksen, jonka tavoitteena on luoda selluloosalle uusia käyttömahdollisuuksia raaka-aineena ja materiaalina. Selluloosapohjaisilla nanokuiduilla voidaan muuttaa materiaalin rakennetta ja luoda siten täysin uudenlaisia sovelluksia ja tuotteita.

Suomen Nanoselluloosakeskus aloittaa toimintansa 1.3.2008. Toiminta keskittyy noin 40 tutkijan voimin Espoon Otaniemeen. Kyseessä on kolmen yhteistyökumppanin tasavertainen konsortio. Toiminnan rahoitus muodostuu julkisista ja yksityisistä investoinneista.

Selluloosakuidut (30 mikrometriä leveitä, 2-3 millimetriä pitkiä) muodostuvat nanofibrilleistä, jotka ovat mitoiltaan noin tuhannesosa sellukuidun mitoista. Tutkimuksen haasteena on muun muassa tuottaa suuria määriä tasalaatuisia nanofibrillejä.

Nanofibrillit antavat lukuisia mahdollisuuksia muokata puukuitumateriaaleja ja jopa luoda niihin täysin uusia ominaisuuksia. Raaka-aineen mekaanisia ominaisuuksia voidaan parantaa, niiden kosteuskäyttäytymistä säätää, sähköisiä ominaisuuksia muuttaa tai muokata optisia ominaisuuksia.

Sovelluskohteita ovat esimerkiksi erikoispaperit, paperipinnoitteet, pakkaukset ja rakennusmateriaalit. Paperi- ja pakkausteollisuuden lisäksi esimerkiksi rakennus-, auto-, huonekalu-, elektroniikka-, elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuus voivat luoda lisäarvoa tuotteilleen räätälöidyillä kuitumateriaaleilla.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen on yksi mahdollisuus vahvistaa metsäteollisuuden kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhdistämällä perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta sekä tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista yhteistyökumppanit pyrkivät vauhdittamaan uusien, kannattavien tuotteiden saantia maailmanmarkkinoille lähivuosina.

Toimittajille tiedoksi

VTT on Euroopan kolmanneksi suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia. www.vtt.fi

Teknillinen korkeakoulu TKK on Suomen johtava tekniikan alan yliopisto. TKK:n neljässä tiedekunnassa on perus- ja jatko-opiskelijoita liki 15 000. Vuosittain TKK:lta valmistuu noin 1000 perustutkinto-opiskelijaa ja yli 150 tohtoria. TKK täyttää kuluvana vuonna sata vuotta yliopistona. www.tkk.fi

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 26 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osake on listattu pörssiin Helsingissä ja yhtiöllä on ADR-ohjelma Yhdysvaltojen OTC-markkinoilla. www.upm-kymmene.fi

Lisätietoja antavat:
Teknologiapäällikkö Pia Qvintus-Leino, VTT, puh. 020 722 5314, pia.qvintus-leino@vtt.fi
Professori Janne Laine, Teknillinen korkeakoulu, puh. (09) 451 4233, janne.laine@tkk.fi 
Johtaja Timo M. Koskinen, UPM Tutkimuskeskus, ulkoiset yhteistyöhankkeet, puh. 040 732 5056, timo.m.koskinen@upm-kymmene.com