Uusi biovoimalaitos käyttöön UPM:n Rauman tehdasalueella

Pohjolan Voima Oy:n uusi biovoimalaitos UPM:n Rauman tehdasalueella on vihitty käyttöön. Voimalaitos tuottaa sähköä ja prosessihöyryä UPM:n Rauman paperitehtaalle sekä kaukolämpöä ja sähköä Rauman Energia Oy:lle.

Hanke toteutettiin UPM:n, Pohjolan Voiman ja Rauman Energian yhteishankkeena. Investoinnin kokonaisarvo on 75 miljoonaa euroa.

Voimalaitoksen tuotantoteho on 76 megawattia sähköä, 140 MW prosessihöyryä ja 50 MW kaukolämpöä. Laitoksen pääpolttoaineita ovat kuori ja hakkuutähteet kuten oksat, latvukset ja kannot. Lisäpolttoaineena käytetään turvetta, biolietettä ja pieniä määriä kierrätyspolttoainetta.

Lisätietoja antaa:
Tehtaanjohtaja Pertti Asunmaa, UPM, Rauma, puh. 0204 14 3100