Uudistettu sivusto kertoo miten UPM edistää talousmetsien monimuotoisuutta

(UPM, Helsinki, 30.5.2007 klo 17.00) - UPM:n uudistettu internetsivusto, www.upm-kymmene.com/sustainableforestry kertoo UPM:n toimista edistää talousmetsien monimuotoisuutta osana kestävää metsätaloutta. Perustana on yhtiön omissa metsissä Kanadassa, Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa toteutettava monimuotoisuusohjelma.

Monimuotoisuusosiossa kuvataan kuusi avainaluetta, jotka UPM:n metsäympäristöasiantuntijat ovat määritelleet monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi metsien käsittelyssä: alkuperäiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsän rakenne, vesi ja luonnonmetsät. Sivustolta löytyvät monimuotoisuusohjelman tavoitteet ja maakohtaiset toimintaohjelmat.

UPM toteuttaa lukuisia hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää metsien monimuotoisuutta edistäviä metsänhoitomenetelmiä. Uudistetulla sivulla on esimerkkejä UPM:n metsissä eri maissa toteutettavista hankkeista.

Katso www.upm-kymmene.com/sustainableforestry

Lisätietoja:
Johtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, metsäympäristöasiat, puhelin 0400 754 748
Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, Suomi, puhelin 0400 752 212
Metsäekologi Cheryl Adams, USA, puhelin +1 218 327 6482
Ylimetsänhoitaja Bernard Robichaud, Kanada, puhelin +1 506 627 3431
Metsäekologi John Gallacher, Iso-Britannia, puhelin +44 783 6226501