Uhanalainen hämeenkylmänkukka sai uuden kodin

(UPM, Riihimäki, 10.10.2012 klo 10) - Riihimäen Metsäkorven viheralueille on istutettu uhanalaisen hämeenkylmänkukan (Pulsatilla patens) taimia kaupungin ja UPM Metsän yhteisessä kokeiluhankkeessa.

”Siemenet kerättiin viranomaisen luvalla ja siemenistä idätetyt noin 120 taimea istutettiin Metsäkorven uudelle asuinalueelle”, kertoo Riihimäen kaupunginpuutarhuri Tero Westerlund. ”Toivomme, että rauhoitettu hämeenkylmänkukka saa kasvaa alueella rauhassa.”

”Hanke liittyy harjumetsien paahde-elinympäristöihin sekä niiden suojeluun. Hanke on myös osa UPM monimuotoisuusohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoimaa yhdessä sidosryhmien kanssa. UPM:n monimuotoisuusohjelman puitteissa yhtiö on kahdesti idättänyt ja istuttanut hämeenkylmänkukkia Janakkalassa sijaitsevan Tervavuoren alueelle”, sanoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Sami Oksa.

”UPM:n toteuttamissa hankkeissa olemme oppineet siementen itämisprosessista ja taimien istutukseen liittyvästä tekniikasta”, sanoo UPM:n taimitarhapäällikkö Anne Immonen. ”Aikaisemmissa hankkeissa saadut tulokset ovat rohkaisevia taimien selviytymisen osalta.”

Jääkauden jälkeen Hämeen harjuilla kasvanut hämeenkylmänkukka on uhanalaistunut kasvupaikkojen rehevöitymisen, umpeenkasvun ja luontaisten häiriöiden vähenemisen myötä. Valoisilla harjurinteillä viihtyvän lajin leviämiskyky ilman häiriöitä (esimerkiksi metsäpaloja) ei välttämättä takaa riittävää luontaista leviämistä.

”Hämeenkylmänkukka voi elää jopa puoli vuosisataa. Ilman luontaisia häiriöitä on kuitenkin tehtävä aktiivisia toimenpiteitä lajin elinympäristön turvaamiseksi ja uusien yksilöiden syntymiseksi. On myös aina muistettava, että uhanalaisten lajien siementen keruu vaatii luvan viranomaiselta”, sanoo Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Terhi Ryttäri.

Uudella, rakennusvaiheessa olevalla Metsäkorven asuinalueella on hiekkaisen maaperän ja toteutetun maastonmuotoilun ansiosta kylmänkukalle oivallisia paahde-elinympäristöjä. Riihimäen kaupungin ja UPM Metsän hanke auttaa selvittämään, voidaanko menetettyjä luontaisia paahdeympäristöjä korvata ihmisen luomilla ympäristöillä.

Kuvalinkki (voimassa 10.11.2012 saakka):
http://pet.upm.com/?cart=5466-kcahmgklgb&l=FI

Lisätietoja antavat:
Kaupunginpuutarhuri Tero Westerlund, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4940
Ympäristöpäällikkö Sami Oksa, UPM Metsä, puh.02041 64648


Toimituksille tiedoksi:

UPM Metsä
UPM Metsä tarjoaa suomalaisille metsänomistajille laadukkaita ja monipuolisia metsäpalveluja sekä luotettavaa puukauppaa. Lisätietoja palveluista UPM Metsän verkkopalvelussa www.metsämaailma.fi. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös laadukkaat UPM Bonvesta -metsätilat ja rantatontit. Myytävät kohteet osoitteessa www.bonvesta.fi.

UPM:n monimuotoisuusohjelma
UPM toteuttaa kansainvälistä monimuotoisuusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus osana metsien kestävää käyttöä sekä edistää metsätalouden parhaita käytäntöjä. Ohjelma perustuu kuuteen luonnon monimuotoisuudelle tärkeään pääaiheeseen. Nämä ovat luontaiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsien rakenne, vesiekosysteemit ja luonnonmetsät. Ohjelmassa on asetettu pääaiheita koskevat kansainväliset tavoitteet ja kansalliset toimintaohjelmat. Monimuotoisuutta edistävät hankkeet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että UPM valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä luokkansa parhaaksi kestävän metsätalouden ja monimuotoisuuden turvaamisen alueilla.

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News