UPM:stä tupakoimaton työpaikka koko Suomessa 1.1.2013 alkaen

(UPM, Helsinki, 25.9.2012 klo 14) - UPM valmistautuu tupakoimattomaan tulevaisuuteen. Tammikuun alusta 2013 tupakointi loppuu kaikilla yhtiön toimipaikoilla Suomessa. Työpaikkatupakointi on päättynyt jo aiemmin UPM:n tehtailla Lahdessa sekä tietyillä paikkakunnilla Britanniassa ja Ranskassa.

Tupakoimattomuuden taustalla on UPM:n työhyvinvointilupaus koko henkilöstölleen: tupakoimattomalla työpaikalla kenenkään ei tarvitse kärsiä tupakansavusta työpisteissään, työkoneiden ääressä tai työmatkoilla. Tupakoinnin lopettamisen avuksi UPM tarjoaa työterveyshuoltonsa kautta tukiohjelmaa, johon kuuluu tarpeen mukaan sekä tukilääkitystä että vertaisryhmätoimintaa.

UPM:n päätökseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja yksityiskohdista sovitaan parhaillaan paikallisissa yhteistoimintatapaamisissa. Vuoden 2013 alusta tupakointipaikat poistuvat UPM:n alueilta ja tupakointi on mahdollista vain työajan ulkopuolella. Sääntö koskee kaikkia UPM:n tiloissa työskenteleviä jokaisessa UPM:n Suomen toimipisteessä. 

”Tupakoinnin lopettamista koskeva päätös on luonnollista jatkoa aiemmille työhyvinvointia lisääville päätöksille ja sillä on laaja henkilöstön tuki. Hyvin moni haluaa lopettaa tupakoinnin, ja nyt siihen tarjoutuu hyvä syy”, UPM:n yhteistoimintaryhmän puheenjohtaja Arto Lampinen sanoo.

”Tupakoinnin lopettaminen ei koskaan ole yksittäiselle ihmiselle helppo ratkaisu, mutta se on ehdottomasti oikea päätös. UPM:n henkilöstöllä on nyt hieno mahdollisuus onnistua lopettamispäätöksessä, sillä työnantajan tarjoama tuki lääkityksen ja vertaisryhmien muodossa nostaa onnistumisen todennäköisyyttä merkittävästi”, sanoo Tero Kemppainen, UPM:n johtava työterveyslääkäri.

Lisätietoja antaa:
Tero Kemppainen, johtava työterveyslääkäri, UPM, puh. 040 574 1772


Tiedoksi toimituksille:

UPM:llä on Suomessa noin 9 700 työntekijää, jotka työskentelevät eri paikkakunnilla esimerkiksi konsernihallinnossa, liiketoiminnoissa, tuotantolaitoksissa ja metsäpalveluissa. Työturvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää kaikessa yhtiön toiminnassa. UPM on aloittanut Työturvallisuuden ryhtiliikkeen 2012-2014, jonka tavoitteena on välttää kaikki kuolemaan johtavat tapaturmat UPM:n kaikissa toimipisteissä ja vähentää merkittävästi tapaturmataajuutta. Lue lisää: www.upm.fi


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News