UPM:n yritysvastuuperiaatteissa korostuu elinkaariajattelu

(UPM, Helsinki, 25.3.2010 klo 10.00) – UPM on julkaissut yhtiön uudet yritysvastuuperiaatteet vuoden 2009 vuosikertomuksessaan. Nyt julkistetut yritysvastuuperiaatteet sisältävät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat yhtiön toiminnassa.

Vastuullisuuden pohjana on kannattava toiminta ja arvon luominen tuotteista, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia koko elinkaareltaan. UPM on sitoutunut toiminnassaan jatkuvaan parantamiseen ja läpinäkyvyyteen.

UPM:n yritysvastuuperiaatteet ovat perusta, jolle yhtiö on kehittänyt toimintaansa jo useiden vuosien ajan. Periaatteet heijastavat sitä, mitä yhtiö on, mutta kuvaavat myös, mitä yhtiö haluaa tulevaisuudessa olla. Jokaiselle periaatteelle laaditaan mittaristo ja toimintasuunnitelma, jonka mukaan ne sisällytetään yhtiön toimintaan. Mitattavuudella voidaan todentaa UPM:n jatkuvan parantamisen periaatteiden toteutumista, sekä yhtiön sitoutumista asiaan.

Kestävä kehitys on yksi biometsäteollisuusyhtiö UPM:n strategian avaintekijöistä. "Metsäteollisuus on tiennyt jo vuosia, että sillä on erittäin hyvä tarina kerrottavanaan kestävän kehityksen mukaisista tuotteista ja toiminnoista. Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM:lle on tärkeää, että eri sidosryhmämme ymmärtävät saavutuksemme ja tulevaisuuden sitoumuksemme vastuullisena yrityksenä", sanoo yritysvastuujohtaja Marko Janhunen.

Yksi UPM:n julkisista sitoumuksista on vuoden alussa allekirjoitettu Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact CEO Water Mandate – julistus. Allekirjoituksellaan yhtiö ilmaisee sitoutumisensa veden käytön vastuullisuuteen kaikissa toiminnoissaan. Yhtiö on jo tähän mennessä onnistunut vähentämään veden kulutusta 40 % tuotettua sellu- ja paperitonnia kohti viimeisen 10 vuoden aikana.

UPM:n yritysvastuuperiaatteet löytyvät oheisesta PDF-tiedostosta.

Lisätietoja antaa:
Yritysvastuujohtaja Marko Janhunen, puh. 0204 15 0572

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com


UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm-kymmene.fi ja www.upmbiofore.com