UPM:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti tiivistää vuoden 2006 tapahtumat

(UPM, Helsinki, 12.3.2007) – UPM on tänään julkaissut vuoden 2006 ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportin. Raportti tiivistää vuoden 2006 tapahtumat. Siinä kerrotaan muun muassa UPM:n viime vuoden maaliskuussa käynnistämästä kannattavuusohjelmasta ja Venäjän puunhankinnan kehityksestä. Raportissa kuvataan laajasti UPM:n toiminnan ympäristövaikutuksia ja toimia niiden minimoimiseksi.

Myöhemmin keväällä julkaistava UPM:n paperi- ja sellutehtaiden EMAS-selonteko ja tehdaskohtaiset liitteet täydentävät ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporttia paperin- ja sellunvalmistukseen liittyvien ympäristönäkökohtien osalta.

"Yhdessä nämä julkaisut ja yhtiön muut raportit antavat selkeän kuvan UPM:n toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä yhtiön tavasta kehittää toimintaansa", sanoo ympäristö- ja yritysvastuujohtaja Marja Tuderman.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeita soveltaen. Raportti sisältää pääsääntöisesti niiden tehtaiden ja muiden toimintojen tiedot, jotka olivat UPM:n omistuksessa koko vuoden sekä niiden yhtiöiden tiedot, joista UPM omistaa yli 50 prosenttia.

Englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi julkaistua raporttia jaetaan UPM:n eri sidosryhmille ja sitä voi tilata internetistä tai yhtiön toimipisteistä eri maissa. Raportti löytyy suomeksi ja ruotsiksi sivulta www.upm-kymmene.fi. Englanninkielinen raportti löytyy sivulta www.upm-kymmene.com. Raportteja voi tilata sähköisellä lomakkeella yhtiön kotisivuilta tai sähköpostitse osoitteesta info@upm-kymmene.com.

UPM paperi- ja sellutehtaiden yhteinen ympäristöselonteko julkaistaan kevään aikana yhtiön kotisivuilla, josta se voidaan tulostaa. Selonteko löytyy sivustoilta suomen-, ruotsin-, englannin-, saksan- ja ranskankielisinä.