UPM:n vuosikertomus 2007 on julkaistu

(UPM, Helsinki, 29.2.2008 klo 16.00) - UPM on julkaissut vuoden 2007 vuosikertomuksen yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm-kymmene.fi ja www.upm-kymmene.com. Vuosikertomus on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä PDF-tiedostona.

UPM ei julkaise vuodelta 2007 erillistä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporttia, vaan sen tiedot on yhdistetty vuosikertomukseen.

Painettu vuosikertomus postitetaan tilaajille viikolla 12. Painetun vuosikertomuksen voi tilata sähköisellä lomakkeella yhtiön kotisivuilta tai sähköpostitse osoitteesta info@upm-kymmene.com.

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com