UPM:n uusien liiketoimintaryhmien toiminta käynnistyy - Nimityksiä Liiketoimintaryhmien johdossa

(UPM, Helsinki, 10.10.2008) – UPM:n uuden liiketoimintarakenteen mukainen organisaatio alkaa muotoutua ja liiketoimintaryhmissä on tehty seuraavat nimitykset 1.12.2008 alkaen

Paperi-liiketoimintaryhmä

Ruud van den Berg on nimitetty myyntijohtajaksi.
Arto Lampinen on nimitetty paperituotannosta vastaavaksi johtajaksi.
Bernd Eikens on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan toimitusketjun hallinta.
Martin Björnström on nimitetty vastaamaan liiketoimintaryhmän liiketoiminnan kehittämisestä.
Pertti Salminen on nimitetty Aasian-Tyynenmeren liiketoiminta-alueen johtajaksi.
Martti Inkovaara on nimitetty liiketoimintaryhmän Business Controlleriksi.
Daniel Schwab on nimitetty vastaamaan Paperi-liiketoimintaryhmän HR-asioista.
Miia Närekorpi on nimitetty vastaamaan liiketoimintaryhmän viestinnästä.
Sami Latva on nimitetty liiketoimintaryhmän lakimieheksi.

Yllä mainitut henkilöt muodostavat Paperi-liiketoimintaryhmän johtoryhmän ja raportoivat siinä ominaisuudessa liiketoimintaryhmän johtajalle Jyrki Ovaskalle.

Energia ja sellu -liiketoimintaryhmä

Anja Silvennoinen on nimitetty energialiiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi.
Petri Kukkonen on nimitetty biopolttoaineliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi.
Jaakko Sarantola on nimitetty selluliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi.
Tuomo Visanko on nimitetty metsä- ja sahaliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi.
Anu Lassila-Lonka on nimitetty energia- ja selluliiketoimintaryhmän Business Controlleriksi.
Hilkka Hahlanterä on nimitetty vastaamaan energia- ja selluliiketoimintaryhmän HR-asioista.

Yllä mainitut henkilöt raportoivat liiketoimintaryhmän johtoryhmän jäsenen ominaisuudessa liiketoimintaryhmän johtajalle Tapio Korpeiselle.

Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmä

Jouko Lähepelto on nimitetty tarraliiketoiminnan Amerikan ja Aasian-Tyynenmeren alueen liiketoimintojen johtajaksi.
Tapio Kolunsarka on nimitetty tarraliiketoiminnan Euroopan liiketoimintojen johtajaksi.
Erkka Repo on nimitetty tarraliiketoiminnan Business Controlleriksi.
Arto Juvonen jatkaa vaneriliiketoiminnan johtajana.
Christer Härkönen jatkaa RFID-liiketoiminnan johtajana.
Markku Koivisto jatkaa puumuovikomposiittiliiketoiminnan johtajana.
Sakari Toivonen on nimitetty vastaamaan Tekniset materiaalit –liiketoimintaryhmän HR-asioista.
Elisa Nilsson on nimitetty vastaamaan liiketoimintaryhmän viestinnästä. Hänen päävastuualueensa tulee olemaan UPM:n brändinhallinta.
Juha Virmavirta on nimitetty liiketoimintaryhmän lakimieheksi.

Yllä mainitut henkilöt raportoivat liiketoimintaryhmän johtoryhmän jäsenen ominaisuudessa liiketoimintaryhmän johtajalle Jussi Vanhaselle.