UPM:n uusi puunkorjuumenetelmä mahdollistaa nuorten metsien energiahakkuut

(UPM, Valkeakoski, 13.09.2010 klo 10) – UPM käyttää energiapuun korjuussa menetelmää, jossa samalla käsittelykerralla koneen kouraan otetaan useita puita. Joukkokäsittelymenetelmällä voidaan käsitellä aines- ja energiapuuta. Energiapuun mittauksessa yhtiö käyttää painomittausta: puut punnitaan ensin kiloina, minkä jälkeen kilot muunnetaan kuutiometreiksi.

"Joukkokäsittely ja painomittaus mahdollistavat nuorten kasvatusmetsien energiahakkuut. Menetelmät ovat kehitystyömme tulosta, ja ne on otettu vast'ikään käyttöön", kertoo UPM:n metsäenergia-asiantuntija Matti Varho.

”Kohteiden ominaisuudet vaihtelevat, ja uusia aines- ja energiapuun korjuumenetelmiä voidaan muuntaa tarpeiden mukaisesti. Joukkokäsittelymenetelmä mahdollistaa jopa kymmenien prosenttien saannon lisäyksen kohteilla. Lisäys vaihtelee luonnollisesti korjattavan puuston mukaan", sanoo korjuu- ja logistiikkajohtaja Tuomas Hallenberg UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinnasta.

Viime vuonna Suomessa käytettiin metsähaketta ensimmäistä kertaa energiaksi yli 6 miljoonaa kuutiometriä. Metsähakkeen käyttö energiaksi aloitettiin vasta reilu kymmenen vuotta sitten, ja kasvu on ollut nopeaa. Suomessa on asetettu tavoitteeksi käyttää puuta energiaksi 13,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Tämä merkitsee nykyisen käytön yli kaksinkertaistamista, sillä muutoin Suomi ei yllä EU:n edellyttämään uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen 38 prosenttiin energian loppukäytöstä.

"Metsäenergian hankinta on voimakkaasti kytköksissä muuhun puunhankintaan. Metsäenergian korjuun ja kuljetuksen kehittäminen on mahdollistanut metsäenergian kasvun nykyiseen määrään. Metsäenergian kasvutavoitteiden saavuttaminen vaatii uusien metsäenergialähteiden löytämistä, hankinnan edelleen kehittämistä ja riittävää puun tarjontaa", Varho toteaa.

UPM on Suomen suurin energian tuotantoon käytettävien hakkuutähteiden, kantojen ja pienpuun hankkija.

Tervetuloa metsäenergia-aiheiselle maastotapahtumakierrokselle

UPM järjestää metsäenergia-aiheisen maastotapahtumakierroksen syys-lokakuussa. Maastotapahtumissa pääsee käytännössä tutustumaan metsäenergiaan UPM:n metsäasiantuntijoiden opastuksella. Kaikille kiinnostuneille avoimia tapahtumia järjestetään seuraavasti:
16.9 Pedersöre
16.9 Janakkala
16.9 Kokemäki
17.9 Kuopio
21.9 Virrat
21.9 Nummi-Pusula
21.9 Seinäjoki
21.9. Sotkamo
23.9 Kitee
23.9 Laihia
23.9. Pihtipudas
29.9 Lappajärvi
8.10 Kaipola, Jämsä
14.10 Heinävesi
Ajo-ohjeet ja kellonajat löytyvät osoitteesta www.puukauppa.com

Lisätietoja antavat:
Metsäenergia-asiantuntija Matti Varho, UPM, puh. 0204 16 0008.
Korjuu- ja logistiikkajohtaja Tuomas Hallenberg, UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta, puh. 0204 15 0029.
Viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki, UPM Metsä, puh. 0204 16 4609 (tapahtumakierros yleisesti)

Metsäenergia = puunkorjuussa syntyvä hakkuutähde, maasta nostetut kannot ja metsien ohutrunkoinen pienpuu
Energiapuu = Metsäenergia ja metsäteollisuuden tuotantoprosesseissa syntyvät puupohjaiset sivutuotteet, esimerkiksi sahojen purut ja puiden kuorihake.