UPM:n uuden liiketoimintarakenteen mukaiset taloudelliset historiatiedot

(UPM, Helsinki, 12.12.2008 klo 9.00) - UPM on siirtynyt toimimaan uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti 1. joulukuuta 2008 lähtien. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään, jotka ovat Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit.
Uudessa liiketoimintarakenteessa UPM raportoi taloudelliset tiedot seuraaville segmenteille: Energia, Sellu, Metsä ja sahat, Paperi, Tarrat, Vaneri sekä Muu toiminta. Taloudelliset historiatiedot sisältävät myös Energia-, Sellu- ja Paperi-segmenttien nykyiset kapasiteetit.

Liite

Vertailukelpoiset historiatiedot Q1/07-Q3/08 (pdf) »