UPM:n tulosparannus jatkui ja tase vahvistui edelleen

(UPM, Helsinki, 28.10.2010 klo 9.35) – Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2010:

Q3/2010
- Tulos osaketta kohti oli 0,34 (0,08) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 0,28 (0,14) euroa
- EBITDA oli 384 miljoonaa euroa ja 16,6 % liikevaihdosta (334 miljoonaa euroa ja 17,5 % liikevaihdosta)
- EBITDA paras kolmeen vuoteen
- Myyntihinnat ja toimitusmäärät kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa – liikevaihto kasvoi 21 %

Q1–Q3/2010
- Tulos osaketta kohti oli 0,80 (-0,24) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 0,72 (-0,10) euroa
- EBITDA oli 1 025 miljoonaa euroa, 15,6 % liikevaihdosta (700 miljoonaa euroa ja 12,5 % liikevaihdosta)
- Kysyntä ja toimitusmäärät kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa – liikevaihto kasvoi 17 %
- Kassavirta vahva – nettovelat pienemmät kuin ennen Uruguay-kauppaa vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2010 kolmatta neljännestä:

"UPM:n EBITDA säilyi vahvana ja vakaana vuoden kolmannella neljänneksellä. Toimitusmäärät ja myyntihinnat nousivat kaikissa liiketoiminnoissa ja liikevaihto kasvoi 21 % viime vuodesta.

Viime vuosina yksi tavoitteistamme on ollut taseen vahvistaminen strategisten toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Nyt liiketoimintarakenteemme ja tehtaamme tuottavat hyvänlaatuista kassavirtaa kohtuullisin investoinnein. Tästä osoituksena nettovelkamme on nyt pienempi kuin ennen Uruguayn-kauppaa.

Monipuolinen ja kilpailukykyinen energiaportfolio on taannut Energialiiketoimintamme tasaisesti hyvän tuloksen. Sellussa olemme hyötyneet viime aikojen vahvasta kysynnästä ja hyvistä hinnoista.

Paperin kysyntä kasvoi kaikilla päämarkkinoillamme ja myös painopapereissa. Pystyimme nostamaan paperien keskihintaa euroina 4 %:lla viime vuodesta. Paperiliiketoiminta teki kuitenkin tappiota, koska kuitukustannukset olivat huomattavasti viimevuotista korkeammat. Pyrimme korottamaan hintoja kaikissa uusissa sopimuksissa kohonneiden raaka-ainekustannusten kompensoimiseksi.

Tarraliiketoiminnan kannattavuus parani viime vuodesta. Raaka-aineiden nopeasta hinnannoususta huolimatta liiketoiminta pystyi säilyttämään myyntikatteet paremman kustannustehokkuuden ja korkeampien myyntihintojen ansiosta.

Rakennusteollisuus ei ole vielä elpynyt ja rakentaminen on vähäistä. Vaneriliiketoiminnassa liiketoimintanäkymät ovat kuitenkin parantuneet teollisissa loppukäytöissä. Sahaliiketoiminnan kannattavuus kärsii heikentyvästä markkinasta.

Arvioimme euromääräisten myyntihintojen ja toimitusmäärien pysyvän neljännellä vuosineljänneksellä samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä. Muuttuvien kustannusten nousu jatkuu. Pidämme koko vuoden 2010 tulosohjauksen ennallaan ja odotamme vuoden toisen puoliskon liikevoiton olevan parempi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon", sanoo Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

***
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee UPM:n tammi–syyskuun 2010 osavuosikatsauksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 28. lokakuuta klo 13.00. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus pidetään tänään toimitusjohtaja Jussi Pesosen johdolla klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon tai seuraamalla tilaisuutta suorana internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. On suositeltavaa soittaa 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinnumero: 09-2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene Corporation Interim Report January–September 2010
Tunnus: 877324

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.