UPM:n tulos perustui tiukkaan kustannuskuriin, Kysyntä elpyy hitaasti useimmissa liiketoiminnoissa

(UPM, Helsinki, 2.2.2010 klo 09.30)
Loka–joulukuu 2009:
• Tulos osaketta kohti oli 0,57 (-0,56) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,21 (-0,19) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 186 (tappio 46) miljoonaa euroa
• Tulos parani kustannuskurin ansiosta, käyttökateprosentti oli 17,2 %
• Kysyntä on alkanut elpyä

Tammi–joulukuu 2009:
• Tulos osaketta kohti oli 0,33 (-0,35) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,11 (0,42) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 270 (513) miljoonaa euroa
• Vahva liiketoiminnan rahavirta, 1 259 miljoonaa euroa, nettovelat vähenivät 591 miljoonalla eurolla
• Kiinteiden kustannusten vähennys 300 miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2009 tilinpäätöstä:

"Tiukka kustannuskuri ja joustava toimintamalli osoittautuivat oikeiksi ratkaisuiksi vuoden 2009 haastavassa liiketoimintaympäristössä. UPM:n koko vuoden 2009 tulos oli olosuhteisiin nähden hyvä. Hallituksen osinkoehdotus 0,45 euroa on osinkopolitiikkaamme mukainen."

"Maailmanlaajuinen lama vaikutti kaikkien tuotteidemme kysyntään ja liikevaihtomme laski vuoden aikana 18 prosenttia, mikä vaikutti raskaasti toimintamme kannattavuuteen. Liikevoittoa laskivat myös alemmat markkinahinnat."

"Reagoimme tilanteeseen ryhtymällä ajoissa säästötoimiin ja määräaikaisiin tuotannonrajoituksiin kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Toimenpiteiden ansiosta yhtiön kiinteät kustannukset laskivat 300 miljoonalla edellisestä vuodesta. Onnistuneilla säästötoimilla oli ratkaiseva vaikutus vuoden 2009 tulokseemme."

"Liiketoiminnan kassavirta oli vahva, 1 259 miljoonaa euroa koko vuodelta. Pystyimme vähentämään velkaamme 591 miljoonalla eurolla ja selvästi parantamaan velkaantumisastetta."

"Luvut kertovat siitä, että organisaatiomme keskittyi olennaiseen ja oli nopeasti valmis reagoimaan heikentyneeseen taloustilanteeseen."

"Paperi- ja Tarraliiketoiminnoissa sisäiset tehostamistoimet olivat välttämättömiä ja ne toteutettiin ammattimaisesti. Tarraliiketoiminnassa saavutettiin selvä ja nopea käännös parempaan. Vaneri- ja Sahaliiketoiminnoissa markkinat heikkenivät vuoden aikana tuntuvasti, minkä vuoksi yhtiö turvautui laajoihin tuotannonrajoituksiin. Rakennejärjestelyt Suomessa olivat lopulta väistämättömiä näiden liiketoimintojen pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseksi."

"Botnian omistusten uudelleenjärjestely oli UPM:lle vuoden 2009 merkittävin strateginen merkkipaalu. Meillä on erinomaiset tuotanto- ja henkilöresurssit Uruguayssa. Tämän lisäksi Sellu-liiketoimintamme rakenne on nyt selkeä ja Fray Bentos tulee osaksi omaa kassavirtaamme. Uruguay on myös hyvä tukikohta Latinalaisessa Amerikassa."

"Kuluva vuosi tuo mukanaan haasteita, mutta näemme myös merkkejä paremmasta. Talouden odotetaan elpyvän hitaasti päämarkkinoillamme, ja tilanne vaihtelee eri maissa. Kapasiteetin matalat käyttöasteet ja joustava toimintamalli jatkuvat Saha- ja Vaneriliiketoiminnoissa sekä eurooppalaisissa paperitehtaissamme."

"Vuonna 2010 odotamme selluliiketoiminnan piristyvän, jolloin voimme hyödyntää Uruguayn toimintojamme täysipainoisesti. Paperitoimitusten odotetaan kasvavan viime vuodesta. Paperitoimitusten keskihinta jää kuitenkin selvästi viimevuotisesta. Tarralaminaattien kysynnän arvioidaan kasvavan."

"Tämän vuoden liikevoiton ei odoteta ratkaisevasti muuttuvan viimevuotisesta. Vuoden ensimmäisen neljänneksen odotetaan olevan sesonkiluonteisesti heikoin. Investointien arvioidaan tänä vuonna olevan noin 300 miljoonaa euroa," Pesonen sanoo.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011