UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen yhtiön tutkimuskeskuksen avajaisissa: "Keskittämällä syntyi vahva osaamiskeskus"

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen vihki tänään käyttöön UPM:n tutkimuskeskuksen laajennusosan Lappeenrannassa. UPM on uudistanut tutkimus- ja kehitystoimintansa strategiaa ja keskittänyt viime vuonna globaalin paperiteollisuutensa tutkimustoiminnan paikkakunnalle.

"Halusimme perustaa vahvan huippuluokan osaamiskeskuksen, jossa tutkimusta ja kehitystä johdetaan asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti ja jossa tutkijoita kannustetaan poikkitieteelliseen keskusteluun ja tiedonvaihtoon. Jo muutamien toimintakuukausien aikana olemme voineet todeta sen innovaatiopotentiaalin, joka aikaisemmin jäi käyttämättä. Myös verkottuminen ja yhteistyö eri puolilla maailmaan toimivien UPM:n paperitehtaiden kanssa näyttää päässeen hyvin vauhtiin", arvioi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen keskuksen vihkiäisissä.

Toimitusjohtaja Pesonen toivoo, että myös julkisen tutkimuksen puolella tehtäisiin rohkeita ratkaisuja. "Suomessa on ollut taipumusta kehittää eritasoisia tutkimusyksiköitä kovasti moneen paikkaan. Pienen maan resurssit eivät siihen riitä. Resurssien rohkea suuntaaminen vahvoihin osaamiskeskittymiin, korkeakoulujen työnjako sekä erikoistuneet yksiköt mahdollistavat korkeatasoisen tieteellisen työn", huomauttaa Pesonen.

Uudessa tutkimuskeskuksessa tutkitaan kuituja, paperia, päällystystä, painatusta ja ympäristöä sekä tuetaan tuotantoa esimerkiksi kehittämällä paperilinjojen tehokkuutta. Tutkimustoiminnan keskittäminen mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön korkeakoulujen sekä ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja toimittajien kanssa. Toimitusjohtaja Pesonen painottaa, että suomalaisen paperiteollisuuden menestys perustuu innovaatioihin, joilla pystytään tarjoamaan asiakkaille uusia ratkaisuja ja lisäämään kustannuskilpailukykyä ja laatua.

UPM:n tutkimuskeskuksessa työskentelee 140 tutkimuksen ammattilaista, ja laajennuksen myötä siellä on tilaa 7200 neliömetriä. Toimisto- ja neuvotteluhuoneiden lisäksi uudessa osassa sijaitsee myös painatuslaboratorio.

UPM käyttää vuosittain tutkimukseen ja kehitykseen 50 miljoonaa euroa, joka on noin 0,5 % yhtiön liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoimintoon kuuluvat lisäksi tutkimuskeskukset Saksassa ja Yhdysvalloissa. UPM:n puutuotetoimialan kansainvälinen tutkimuskeskus sijaitsee Lahdessa.


Lisätietoja antaa:
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Pekka Hurskainen, UPM, puh. 0204 15 4261

UPM
Viestintä
17.6.2005