UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen yhtiökokouksessa: Vahva kassavirta ja tase mahdollistavat kasvustrategian toteutuksen

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 7.4.2011 klo 14.50

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen toisti tänään yhtiökokouksessa luottavansa
yhtiön myönteisen kehityksen jatkuvan. ”Hyvän vuoden 2010 jälkeen UPM:n asema
on vahva sekä strategisesti että markkinatilanteen osalta.”

”Vuosi 2011 on alkanut vahvasti. Toimitukset ja hinnankorotukset ovat
toteutuneet odotetulla tavalla. Valitettavasti kustannuspaineet ovat nousussa.”

”Näkemys vuodesta 2011 on edelleen myönteinen. Liikevoiton, ilman
kertaluonteisia eriä, odotetaan paranevan viime vuodesta. Vuoden ensimmäinen
puolisko näyttää olevan selvästi parempi kuin vuoden 2010 ensimmäiset kuusi
kuukautta”, arvioi Pesonen.

”Olemme ottaneet merkittäviä strategisia askelia kasvamalla
kustannustehokkaassa selluntuotannossa ja ottamalla avainpaikan Euroopan
paperiteollisuuden yritysjärjestelyissä. Seuraavaksi pyrimme siirtämään
painopistettä sellaisille markkinoille ja liiketoimintoihin, joissa on kestävää
ja lisäarvoa tuovaa kasvua. Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on selkeästi
määritellyt strategiset kasvutavoitteet, jotka tukevat UPM:n uudistumista.
Vahva kassavirta ja tase mahdollistavat kasvustrategian toteutuksen”, sanoo
Pesonen.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi