UPMn toimitusjohtaja Jussi Pesonen yhtiökokouksessa: "Arviot paperimarkkinoiden kehityksestä toteutuneet"

"Tammikuussa UPM:n esittämät arviot paperimarkkinoiden kehityksestä ovat pääosin toteutuneet. Yhtiön paperintoimitukset ovat kasvaneet viime vuodesta ja Euroopassa keskihinnat ovat pysyneet entisellä tasolla lukuun ottamatta sanomalehtipapereita. USA:n markkinoilla aikakauslehtipaperien hinnankorotukset näyttävät mahdollisilta ja muilla Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla on jo toteutettu US-dollarimääräisten hintojen korotuksia. Paperien hinnat alittavat kuitenkin edelleen selvästi vuoden 2003 alun tason."

"Tammikuussa arvioimme kuluvan vuosineljänneksen liikevoiton olevan jonkin verran viime vuoden vastaavaa heikompi. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti laskettuna viime vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 122 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen arviomme on, että liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä heikkenee noin viidenneksen viime vuoden vastaavasta", sanoi Pesonen.

UPM
Viestintä
24.3.2004