UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2004 tilinpäätöstä

Avainluvut 1-12/2004

- Osakekohtainen tulos vuodelta 2004 oli 1,83 (1-12/2003: 0,61) euroa, ja ilman kertaluonteisia eriä 0,52 (0,50) euroa.
- Voitto ennen veroja oli 600 (1-12/2003: 438) miljoonaa euroa, ja ilman kertaluonteisia eriä 359 (363) miljoonaa euroa
- Loka-joulukuun voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 80 (10-12 /2003: 19 ) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,12 ( 0,05) euroa
- Velkaantumisaste 61 % (2003: 69)
- Liikevaihto 9 820 (2003: 9 787) miljoonaa euroa
- Hallituksen osinkoehdotus 0,75 (0,75)

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2004 tilinpäätöstä:

"UPM:n tulos parani viime vuoden toisella vuosipuoliskolla. Tulos jäi kuitenkin heikoksi, vaikka toimitusmäärät olivat hyvät. Tulosta heikensivät paperin alhaiset keskihinnat sekä kustannusten nousu. Myös vientivaluuttojen kurssikehitys heikensi tulosta. Yhtiön tase vahvistui edelleen ja kassavirta pysyi vahvana. Nämä huomioon ottaen hallitus on päättänyt ehdottaa osingon säilyttämistä ennallaan."

"Vuonna 2004 paperin hintojen lasku pysähtyi. Onnistuimme myös parantamaan kustannus- ja tuotantotehokkuuttamme. Kysyntä kehittyi myönteisesti koko vuoden, ja kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino parani."

"Vuoden aikana teimme monia kannattavuuteen ja tulevaisuuden kilpailukykyyn vaikuttavia toimenpiteitä. Käynnistimme rakennemuutoksia ja investointeja, joiden tulokset näkyvät osittain jo tänä vuonna."

"Arvioimme alkaneen vuoden kannattavuuden olevan viimevuotista parempi. Tammikuun tilausvirta oli hyvä, ja paperin toimitusten ennakoidaan kasvavan edelleen tänä vuonna."

"Myyntihinnat ovat vuoden lopun hintoja korkeammat ja vientimarkkinoilla korotukset ylittävät vientivaluuttojen viimeaikaisesta heikkenemisestä aiheutuvat menetykset. Aloitimme keskustelut paperin hinnankorotuksista ajoissa viime kesänä, ja alkuvuodesta olemme onnistuneet korottamaan sopimushintoja. Sanomalehtipaperin keskihinnat nousevat vajaat 10 prosenttia, aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin hinnat noin puolet siitä. "

"Jalostetoimialan, erityisesti Raflatacin, tulos on kehittynyt hyvin. Jalosteiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikilla markkinoilla. Puutuotetoimialalla vanerin ja sahatavaran kysyntä jatkuu hyvänä, mutta sahatavarassa on edelleen ylitarjontaa."

"Käynnissä olevat säästöohjelmat jatkuvat, joten arvioimme kustannusten nousevan maltillisesti. Investointimme kasvavat jonkin verran viime vuodesta, mutta jäävät edelleen alle poistojen ", toimitusjohtaja Pesonen sanoo.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014

UPM
Viestintä
1.2.2005

* * * * * *

Tiedotustilaisuus ja Conference Call

Tilinpäätöstä koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 1.2.2005 klo 13.30 UPM:n pääkonttorissa. Tiedotustilaisuutta voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa
www.upm-kymmene.com. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä seuraavat kolme kuukautta.

Analyytikoille suunnattu Conference Call -puhelinneuvottelu on tänään 1.2.2005 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 8.2.2005 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 246 9711#.