UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tilinpäätöstä: UPM:n kannattavuus kohentui, mutta oli edelleen heikko

(UPM, Helsinki, 31.1.2006) - Avainluvut 1-12/2005

· Tulos osaketta kohti oli 0,50 (1-12/2004: 1,76) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,54 (0,49) euroa.
· Koko vuoden liikevoitto oli 278 (1-12/2004: 627) miljoonaa euroa; ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto oli 527 (422) miljoonaa euroa
· Liikevaihto oli 9 348 (2004: 9 820) miljoonaa euroa
· Loka-joulukuun liiketappio oli 71 miljoonaa euroa (10-12/2004 liikevoitto 194 miljoonaa euroa); ilman kertaluonteisia liikevoitto oli 186 (10-12 /2004: 99) miljoonaa euroa

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tilinpäätöstä:

"UPM:n liikevoitto parani, mutta oli tasoltaan edelleen huono. Kesän työmarkkinaselkkaus selittää heikkoa vuositulosta vain osittain, toinen syy on paperin ylikapasiteetti. Viimeinen neljännes oli tappiollinen kertaluonteisista eristä johtuen."

"Yhtiön heikko tulostahti jatkuu jo neljättä vuotta peräkkäin. Suunnan kääntäminen edellyttää UPM:ltä uudenlaisia toimenpiteitä, joiden jälkeen voimme käyttää omaa kapasiteettiamme entistä kannattavammin. Yhtiö käy parhaillaan läpi vaihtoehtoja kannattavuuden pysyväksi parantamiseksi."

"Konsernin kannattavuuden arvioidaan tänä vuonna paranevan viime vuodesta mutta liiketoimintaympäristö on edelleen haastava."

"Tänä vuonna painopaperien kysynnän arvioidaan olevan viimevuotista paremman. Voimakkainta kysynnän kasvu on kehittyvillä markkinoilla. Paperien keskihintojen arvioidaan olevan viimevuotista korkeammat."

"Myös jalosteiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikilla markkinoilla. Tarralaminaattien hintoja on alkuvuodesta korotettu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Puutuotetoimialalla vanerin ja sahatavaran kysyntä jatkuu hyvänä, mutta sahatavarasta on edelleen ylitarjontaa."

"Yhtiön investointien ei arvioida ylittävän viime vuoden tasoa. Raaka-aineiden ja energian hintojen arvioidaan nousevan yleistä inflaatiota nopeammin. Ottaen huomioon UPM:n keskimääräistä suuremman energiaomavaraisuuden sekä yhtiössä toteutetut ja suunnitellut kustannussäästöt kokonaiskustannusten arvioidaan kuitenkin nousevan maltillisesti", toimitusjohtaja Pesonen sanoo.


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014

***

Tiedotustilaisuus ja Conference Call

Tilinpäätöstä koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 31.1.2006 klo 13.30 UPM:n pääkonttorissa. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä seuraavat kolme kuukautta.

Analyytikoille suunnattu Conference Call –puhelinneuvottelu on tänään 31.1.2005 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300, tunnus UPM-Kymmene Financial Results 2005 Conference Call. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 7.2.2006 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 3577224#.