UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi ensimmäistä vuosineljännestä 2005

Avainluvut 1-3/2005 (1-3/2004)
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 173 miljoonaa euroa (99)
- Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä: 0,20 euroa (0,09)
- Liikevaihto: 2 278 miljoonaa euroa (2 451)
- Tammi-maaliskuun paperintoimitukset vähenivät viime vuoteen verrattuna 6 %

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi ensimmäistä vuosineljännestä 2005:

"UPM:n kannattavuus nousi ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ja toimitusmäärien laskusta huolimatta. Tulokseen vaikuttivat myönteisesti viime vuonna toteutetut rakennemuutokset puutuotetoimialalla, panostukset Raflataciin sekä kustannustehokkuuden kehittäminen ja hinnankorotukset paperitoimialoilla. Viimeisen 12 kuukauden aikana olemme saaneet myönteisen käänteen aikaan jokaisella toimialalla."

"Paperimarkkinoilla korostimme kannattavuuden merkitystä määrien kustannuksella. Paperin kysyntä jatkui alkuvuonna hyvänä. Pitkän aikavälin ennusteet mainonnan kehityksestä arvioivat myönteisen kehityksen jatkuvan edelleen. Paperin hinnankorotukset toteutuivat pääosin arvioidun mukaisesti, lukuun ottamatta päällystettyä hienopaperia. Paperin euromääräiset hinnat Yhdysvalloissa ovat tällä hetkellä eurooppalaisella tasolla, mikä tasapainottaa markkinaa."

"Toisella vuosineljänneksellä paperin toimitusten ennustetaan kasvavan viime vuodesta. Paperien keskihinnan arvioidaan nousevan alkuvuodesta osin jo sovittujen korkeampien hintojen johdosta. Jalosteiden kysynnän uskotaan jatkuvan hyvänä. Myös vanerin kysyntä on hyvä, mutta sahatavarasta on edelleen ylitarjontaa. Mahdolliset lakot Suomen tehtailla saattavat vaikuttaa toisen vuosineljänneksen toimitusmääriin ja tulokseen", sanoo toimitusjohtaja Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014

UPM
Viestintä
26.4.2005

***
Tiedotustilaisuus ja Conference Call

Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 26.4.2005 klo 13.30 UPM:n pääkonttorissa. Tiedotustilaisuutta voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä seuraavat kolme kuukautta.

Analyytikoille suunnattu Conference Call –puhelinneuvottelu on tänään 26.4.2005 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300. Puhelinneuvottelun tunnus on UPM Interim Report Q1/2005 Conference Call. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 3.5.2005 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 555 2019#.