UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi alkanutta vuotta yhtiökokouksessa: Kysyntä elpymässä

(UPM, Helsinki, 22.3.2010 klo 15.15) – UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen arvioi tänään UPM:n yhtiökokouksessa, että kysyntä on elpymässä yhtiön päämarkkinoilla ja merkkejä lisääntyneestä investointiaktiviteetista on nähtävillä.

"Sellumarkkina ja sellun hinnat ovat olleet arvioitua vahvempia. Sellun kysyntä Kiinassa on ollut hyvällä tasolla jo pidempään. Myös Chilen luonnonkatastrofin seuraukset vaikuttavat edelleen markkinoihin."

"Hieno- ja erikoispaperien hinnat ovat nousseet hyvän kysynnän ja kohonneiden sellukustannusten johdosta. Sen sijaan sanoma- ja aikakausilehtipaperien hinnat ovat laskeneet merkittävästi."

"Suomen ahtaajalakko aiheutti merkittäviä taloudellisia menetyksiä, joiden vaikutus kohdistuu maalis-huhtikuulle. Päiväkohtaiset suorat taloudelliset menetykset jäävät alle arvioidun kolmen miljoonan euron, sillä pystyimme pitämään osan tuotannostamme käynnissä koko lakon ajan. Sellutehtaat ja erikoispaperikoneet kävivät lakosta huolimatta."

Pesonen arvioi yhtiökokouksessa, että UPM on siirtymässä uuteen kehitysvaiheeseen. "Tuottavuutemme on noussut ratkaisevasti viimeisen viiden vuoden aikana. Tuotantolaitoksemme ja toimintaprosessimme ovat nyt tehokkaita ja nykyaikaisia, näin ollen suuria rakenteellisia muutoksia ei ole näköpiirissä. Jatkuva parantaminen ja kustannustehokkuus ovat myös jatkossa osa normaaleja toimintatapojamme, mutta strategiset aloitteet ja yhtiön vahvuuksien hyödyntäminen saavat toiminnassamme lisääntyvää huomiota."

Toimitusjohtaja Pesosen yhtiökokousesitys on ladattavissa UPM:n internetsivuilla www.upm-kymmene.fi > Sijoittajasuhteet.