UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen: Puumarkkinoiden toimivuus vaikuttaa laajasti Suomen hyvinvointiin

(UPM, Helsinki, 27.5. klo 13.00) - UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen puhui Salossa järjestetyillä OP-Pohjola -ryhmän Metsäpäivillä suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudesta.

"Metsäteollisuuden alasajosta puhutaan tavalla, joka ei vastaa todellisuutta tai pidä paikkaansa. Samaan aikaan metsäyhtiöt toteuttavat kukin omalla tavallaan muutosprosessiaan", UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen totesi.

"UPM:ssä emme puhukaan lopun alusta - vaan uuden alusta. Näemme, että tulevaisuuden metsäteollisuus on keskittyneempää ja kannattavampaa kuin teollisuutemme tällä hetkellä. Uudessa metsäteollisuudessa metsien biomassaa käytetään entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin kuin nyt. Parhaat teolliset toimijat tekevät myös nykyisillä tuotteilla hyvää liiketoimintaa pitkälle tulevaisuuteen."

Perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden rinnalle nousee erilaisia biopolttoaineita, biokemikaaleja, biokomposiitteja ja nanotuotteita.

Biometsäteollisuus tarvitsee kehittyäkseen toimintaympäristön, jossa kilpailukyvyn edellytykset ovat turvattuna. Päämarkkinat ovat etäällä ja etäisyydestä johtuvat noin 10-15 % :n lisäkustannukset on pystyttävä kuromaan umpeen paremmalla toimintaympäristöllä ja tuottavuudella.

"Suomessa on huikeaa metsäklusteriosaamista ja erinomainen infrastruktuuri. Toimintaympäristön kilpailukyvyn ratkaisevat suomalaiset energiapoliittiset ja metsäpoliittiset linjaukset. Sähkön toimitusvarmuus, riittävyys ja kilpailukykyinen hinta ovat yritystoiminnan ja laajennusinvestointien elinehtoja", Pesonen korostaa.

Markkinoiden toimivuudella
vaikutus biopolttoainelaitoksiin

Energian lisäksi puuraaka-aineen tasainen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan ovat edellytyksenä uuden metsäteollisuuden menestykselle Suomessa. Tällä hetkellä puumarkkina ei toimi.

"Jos puumarkkinat saataisiin toimimaan, ne voisivat tuoda muutaman biopolttoainetta valmistavan tehtaan Suomeen ja ylläpitää kotimaan metsäteollisuuden mekaanisen ja kemiallisen jalostuksen korkealla tasolla. Puumarkkinoiden toimivuudella on merkitystä koko Suomen hyvinvoinnille", Pesonen toteaa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myytiin puuta Suomessa ainoastaan puolet 2000-luvun normaalimääristä. Kysynnästä alhainen myyntimäärä ei johdu, koska sahat tarvitsisivat jo tällä hetkellä lisää tukkia. Puun hinta on edelleen hyvällä tasolla.

"Arvioimme, että viimeisen kymmenen vuoden aikana metsänomistajilta on jäänyt noin 6 miljardia euroa kantorahatuloja saamatta, koska hakkuumahdollisuuksia ei ole hyödynnetty täysimääräisesti."

Pesonen nostaa esiin puukaupan uudistuksia, joiden ympärille toivoo avointa keskustelua:

"Metsävaratietojen saatavuus alan eri toimijoille olisi yksi tärkeimmistä uudistuksista. Vanhaan puutavaralajijakoon perustuva hinnoittelu on aikansa elänyt. Yksinkertaisin tapa olisi siirtyä puhtaaseen puun läpimitan mukaiseen hinnoitteluun. Kolmantena asiana pitää kehittää pitkäaikaisia puukauppasopimuksia ja metsäpalveluyrittämistä. Päivän mottihinnasta pitäisi siirtyä keskustelemaan puukaupan kannattavuudesta metsänomistajalle pidemmällä aikavälillä", Pesonen korostaa.

Myös metsänhoito- ja palvelumarkkinat tarvitsevat avoimuutta. Puumarkkinapaikan rinnalle voisi kehittää myös markkinapaikan metsänhoito- ja muille metsäpalveluille. Esimerkiksi nettikauppa olisi myös kaupunkilaismetsänomistajalle vaivaton tapa saada palveluja ja hoitaa metsiä aktiivisemmin.

UPM on osaltaan pyrkinyt tekemään keskustelunavauksia uusien toimintamallien kehittämiseksi. Tästä esimerkkinä UPM:n metsäpalvelujen kehittäminen, UPM Silvestan käynnistymässä oleva Franchising-toiminta, sekä UPM:n uusi puunhankinta- ja metsäliiketoimintaorganisaatio, joka julkistettiin joitakin viikkoja sitten.

Lisätietoja:
UPM Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com


UPM

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm.fi