UPM:n toimitukset jäävät ennakoidusta

(UPM, Helsinki, 11.12.2008 klo 08:00) – UPM arvioi toimitustensa laskevan lähikuukausina ennakoitua enemmän. Yhtiö varautuu markkinatilanteen vaihteluihin pyrkimällä joustavaan käyntiin ja kapasiteetinhallintaan eri tuotantolinjoilla. Joustavuutta pyritään saamaan aikaan työaikajärjestelyillä ja lomautuksilla eri liiketoiminnoissa.

Markkinatilanteen heikkenemisestä johtuen UPM ei tule saavuttamaan ennakoitua tulosta vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

UPM julkaisee vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen 5. helmikuuta 2009.

Lisätietoja antavat:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, puh. 0204 15 0011