UPM:n tilinpäätös 2003: Liiketoiminnan tulos heikentyi, kassavirta ja tase vahvat

Avainluvut 1-12/2003

Voitto ennen satunnaisia eriä 559 miljoonaa euroa (789) ja ilman kertaluonteisia eriä 457 miljoonaa euroa (835)
Tulos per osake 0,70 euroa (1,06)
Liiketoiminnan kassavirta per osake 2,42 euroa (2,75)
Liikevaihto 9 948 miljoonaa euroa (10 475)
Velkaantumisaste 67 % (76 %)
Oman pääoman tuotto 5,3 % (8,0 %)
Hallituksen osinkoehdotus 0,75 euroa ( 0,75)

UPM:n tänään nimitetty toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2003 tilinpäätöstä:

"Jo kolmatta vuotta jatkuneen heikon markkinatilanteen seurauksena UPM:n kannattavuus oli viime vuonna epätyydyttävä. Kysyntä alkoi elpyä useissa paperilajeissa, mutta hintakilpailu kiristyi edelleen. Tuloksenteko tässä tilanteessa oli erittäin haastavaa. Onnistuimme kuitenkin pitämään kassavirran vahvana ja vähentämään velkaa."

"Dollarin kurssilasku heikensi osaltaan yhtiön tulosta. Pitkään jatkunut dollarin alamäki alkoi näkyä muutoksina paperin kauppavirroissa. Monet eurooppalaiset tuottajat ovat vähentäneet vientiään Euroopan ulkopuolelle ja Länsi-Euroopan ulkopuoliset tuottajat ovat lisänneet tuontiaan Eurooppaan. Tämä lisää tarjontaa ja kilpailijoiden määrää markkinoilla. Paperien hinnankorotukset Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa toteutuivat vain osittain, mikä oli meille pettymys."

"Myönteistä on kysynnän kasvun kehitys, joka joissakin lajeissa oli jopa voimakasta etenkin vuoden lopussa. Tämän ansiosta paperin toimituksia pystyttiin kasvattamaan 400 000 tonnilla ja tilauskannat vahvistuivat loppuvuotta kohden. Voimme olla myös erittäin tyytyväisiä siihen, millä vakavuudella yhtiön eri toimipaikoissa on suhtauduttu kustannustehokkuuden kehittämiseen. Asetetusta 200 miljoonan euron tavoitteesta on jo saavutettu enemmän kuin kaksi kolmannesta."

"Yleinen taloudellinen tilanne yhtiön päämarkkinoilla on osoittanut elpymisen merkkejä, mutta ensimmäisen neljänneksen tulos on vallitsevasta hintatasosta ja euron vahvistumisesta johtuen heikompi kuin viime vuonna. Kysynnän edelleen vahvistuessa yhtiöllä on hyvät lähtökohdat tuloksensa parantamiseen", toimitusjohtaja Pesonen arvioi.

 

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene, puh. 0204 15 0582
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM-Kymmene, puh. 0204 15 0014


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
29.1.2004

***

Webcasting ja Conference Call

Tilinpäätöstä koskevaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorana UPM:n internetsivulla osoitteessa www.upm-kymmene.com tänään 29.1.2004 klo 13.30. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä 31.3.2004 asti.

Conference Call on tänään 29.1.2004 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300. Conference Call -nauhoite on kuunneltavissa 5.2.2004 asti numerossa +44 (0)1452 550 000,
tunnus 851 157#.