UPM:n tavoitteena on laillinen puukauppa

(UPM, Helsinki, 19.9.2006) – UPM:n tavoitteena on laillinen ja kestävä metsänhoito. Yhtiö kantaa huolta laittomista hakkuista ja pyrkii kaikin tavoin omassa toiminnassaan varmistamaan, että se tuntee hankkimansa puun alkuperän ja että hankittu puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä ja laillisista kohteista.

UPM jakaa WWF:n ja Metsäteollisuus ry:n 7.6.2006 julkaistussa kannanotossa esitetyn näkemyksen: "WWF ja Metsäteollisuus ry uskovat, että hallitukset ja muu yhteiskunta, mukaan luettuna yksityinen sektori, ovat avainasemassa taistelussa laittomia hakkuita ja laitonta puukauppaa vastaa. Kansalaisjärjestöt ja teollisuus voivat osallistua laittomien hakkuiden vastaiseen työhön jakamalla tietoa sekä käymällä sidosryhmävuoropuhelua. Teollisuuden tulisi varmistaa puun luotettava ja läpinäkyvä jäljitettävyys sekä hyvä hallintotapa / parhaat käytännöt puunhankinnassaan. Kuitenkin metsäsektorin, samoin kuin muidenkin yhteiskunnan sektoreiden kysymyksissä, hyvät hallintotavat ja lakien noudattaminen lähtevät vakaasta toimintaympäristöstä. Lainsäädännön kehittäminen, toteutuminen ja täytäntöönpano ovat viranomaisten tehtäviä."

UPM:llä on ollut vuodesta 1996 lähtien käytössä Venäjällä puun alkuperän seurantajärjestelmä. Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Puun alkuperän seurantajärjestelmän peruselementtejä ovat puun alkuperätodistus, GIS karttajärjestelmä ja tietojärjestelmä sekä toimittaja-arvioinnit. Järjestelmän avulla UPM pyrkii omalta osaltaan varmistamaan puun alkuperän ja sen laillisuuden, toimittajiensa toiminnan vastuullisuuden sekä edistämään puuntoimittajiensa toiminnan vastuullisuutta.

"UPM tuo Venäjältä vuosittain noin 4 miljoonaa m³ eli noin 80 000 rekallista puuta Suomen tehtailleen. Meillä on noin 200 toimittajaa, joiden toimintaa arvioimme säännöllisesti. Auditoimme vuonna 2005 Venäjällä 112 puuntoimittajan toiminnan ja teimme maastoauditoinnin 235 hakkuukohteessa. 20 %:ssa kohteista havaittiin lieviä poikkeamia työterveys- ja turvallisuusasioiden hoidossa, työmaajärjestyksessä ja hakkuutavassa. Vakavia sopimusrikkomuksia ilmeni kaksi, ja yhteistyö näiden toimittajien kanssa lopetettiin," toteaa Juhani Hongisto, joka vastaa UPM:n puunhankinnasta Venäjällä. "Tämä on se toimintatapa, jolla pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaa ja takaamaan, että puu on laillista."

Lisätietoja antaa:
Metsäpäällikkö Juhani Hongisto, UPM, Metsät ja puunhankinta Venäjällä, puh. 040 847 6730 tai +7 921 920 8470

Tiedoksi toimituksille:
Kuvaus UPM:n Venäjän puun alkuperän seurantajärjestelmästä ja toiminnasta Venäjällä löytyy osoitteesta www.upm-kymmene.com/traceit. Sivustolla on julkaistu myös vuosittain tehtyjen toimittaja-arviointien tulokset.

Lisätietoja UPM:n toiminnasta Venäjällä löytyy myös osoitteesta www.upm-kymmene.fi => mediasuhteet => pressikansiot => UPM ja Venäjä.

WWF:n ja Metsäteollisuus ry:n 7.6.2006 julkaistu kannanotto löytyy osoitteista www.wwf.fi tai www.forestindustries.fi => lehdistötiedotteet